Pulmonale Venen Isolatie (PVI)

Wat zijn pulmonale venen? 

De pulmonale venen of longaders brengen zuurstofrijk bloed van de longen naar de linkervoorkamer. Er zijn vier longaders: twee komende van de rechter long en twee komende van de linker long. Het bloed stroomt van hier naar de linker kamer en wordt dan van daaruit door het ganse lichaam rondgepompt.

Wat is een pulmonale venen isolatie? 

Pulmonale venen isolatie is de behandeling van voorkamerfibrillatie (hartritmestoornis waarbij de elektrische geleiding verstoord wordt) met ablatie. Bij ablatie wordt de hartritmestoornis weggenomen door gericht kleine littekens in het hart aan te brengen.  

Hoe bereid ik mij voor op een pulmonale venen isolatie? 

Voor de ingreep

 • Scheer één tot twee dagen voor opname uw beide liezen en volledige borstkast
 • Meld uw arts wanneer u voor bepaalde medicatie/producten allergisch bent en welke operaties u eerder onderging
 • Op de dag van de procedure mag u niets eten of drinken. Een kleine hoeveelheid water om uw medicatie in te nemen is wel toegestaan.
 • U overlegt vooraf met uw arts welke thuismedicatie u nog kan innemen.
 • Indien u zwanger bent, meld dit dat onmiddellijk.

De dag voor de ingreep

U wordt de dag voor de procedure opgenomen op de verpleegafdeling. Hier worden bloedstalen genomen worden om de bloedstolling en de nierfunctie te controleren. Verder wordt een elektrocardiogram genomen en - indien nodig - een CT-scan van uw hart

 • U krijgt een ziekenhuishemd en de verpleegkundige plaatst een infuus in uw arm.
 • U krijgt ook steunkousen voor trombosepreventie.
 • Tandprothesen, juwelen, bril en andere waardevolle spullen laat u best thuis of in de kluis van uw ziekenhuiskamer.
 • Nagellak dient u op voorhand te verwijderen.

Hoe verloopt de pulmonale venen isolatie?

De ingreep gaat door in het hartkatherisatielabo.

 • Er worden pleisters aangebracht, waaronder een elektrocardiogram om uw hartritme te volgen tijdens het onderzoek en specifieke plakkers voor het gebruik van ons navigatiesysteem.
 • De anesthesist brengt u in slaap. Als u slaapt, worden twee extra infusen en een blaaskatheter geplaatst.
 • De liesstreek wordt ontsmet.
 • Via de lies worden drie buisjes in de ader geplaatst. Via deze buisjes worden de katheters in het hart geplaatst en kan de cardioloog met de ablatie starten.
 • Twee katheters worden via uw rechter voorkamer naar uw linker voorkamer gebracht. Dat doen we met een kleine punctie. De cardioloog brengt een flexibele buis langs uw keel tot in uw slokdarm. De slokdarm bevindt zich juist achter het hart. 
 • Aan de linkerkant van het hart maken we een 3D-kaart en maken we door middel van ablatie en kleine laesies (brandwondjes) twee cirkels rond de vier pulmonale venen. Nadien wordt er goed gecontroleerd of de laesies effectief zijn en de cirkels geen electriciteit meer doorlaten.
 • In het geval van kortstondige voorkamerfibrillatie is daarna de procedure gedaan.
 • In het geval van langdurige voorkamerfibrillatie of na een eerste ablatie terugkerende vormen van voorkamerfibrillatie worden soms extra speciale katheters en software gebruikt om voorkamerfibrillatiebronnen buiten de longaders op te sporen en door te branden.

De procedure op zich duurt gemiddeld 2 à 3 uur maar is afhankelijk van de complexiteit van de procedure. Uiteraard vraagt de voorbereiding en de nazorg ook de nodige tijd, waardoor u in totaal een viertal uurtjes op het kathlab doorbrengt.

Na de ingreep

Wanneer de procedure gedaan is,wordt u naar de nazorgruimte van het operatiekwartier gebracht om verder wakker te worden. Daar worden twee van uw drie infusen verwijderd. Wanneer u voldoende wakker bent om naar uw kamer te gaan, verwijdert de verpleegkundige ook de blaaskatheter. De buisjes die in de lies geplaatst zijn om de katheters op hun plaats te brengen, blijven ter plaatse tot 4 uur na de procedure en worden dan verwijderd als u terug op de kamer bent.

 • Het is normaal dat u de nacht en de dag na uw procedure pijn ondervindt ter hoogte van de borst, deze gaat weg na 3 tot 4 dagen. Het is ook mogelijk dat u een licht verhoogde lichaamstemperatuur hebt.
 • Het is niet ongewoon dat u zich niet meer alles kan herinneren van de gebeurtenissen net voor of na de procedure. Dat is een mogelijk gevolg van de narcose.
 • De dag na de procedure krijgt u nog een echo ter controle. U mag het ziekenhuis ‘s avonds verlaten indien u koortsvrij bent.

Terug thuis

Doe het nog zeker één week rustig aan als u thuiskomt.

 • Fietsen, zwemmen, heffen van zware gewichten en overmatig trappenlopen worden afgeraden
 • Vermijd lange ritten met de auto of stap om het uur even uit. 
 • 4 tot 6 weken na de procedure vindt een controleraadpleging plaats. Tot dan worden lange vliegreizen afgeraden.

90% van het litteken vormt zich 4 tot 6 weken na de procedure. Hierdoor is het mogelijk dat u in die tussentijd nog hartritmestoornissen ondervindt. U hoeft zich geen zorgen te maken als u die voor uw controleraadpleging nog ondervindt. Neem ook al uw medicatie tot de eerste controle verder in.

Lees meer in de brochure 'Pulmonale Venen Isolatie'. 

Laatst aangepast: 24 november 2020
Auteur(s): Team cardiologie