Oncorevalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Veel patiënten kampen tijdens en na hun behandeling met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stress, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie en andere. Mogelijks beïnvloeden deze klachten uw levenskwaliteit en welzijn. 

  • Wilt u actief blijven tijdens uw kankerbehandeling? 
  • Wilt u de draad weer opnemen na uw kankerbehandeling? 
  • Bent u op zoek naar handvaten om aan de slag te gaan met de klachten en beperkingen die u ervaart? 

Ons oncologisch revalidatieprogramma helpt u een nieuw evenwicht te vinden. Dit revalidatieprogramma werd ontwikkeld door het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

Uw behandelend geneesheer-oncoloog is het beste geplaatst om u door te verwijzen naar het oncologisch revalidatieprogramma. Met vragen omtrent het revalidatieprogramma kan u ook terecht bij uw verpleegkundig trajectbegeleider. 

Hoe verloopt revalidatie na kanker?

Het programma duurt 12 weken en bestaat uit een combinatie van lichaamstraining (In Beweging) en mentale ondersteuning (In Balans). U kunt beide luiken ook apart volgen, maar we raden aan om deze te combineren als u hiervoor in aanmerking komt. De sessies worden zo ingepland dat de fysieke trainingen en ondersteunende infosessies elkaar opvolgen. Het oncorevalidatie programma is een groepsprogramma met ruimte voor begeleiding op maat.

In Beweging

Onderzoek toont aan dat beweging een gunstige invloed heeft op het herstel na kanker en dat het de kans op herval bij specifieke kankers kan verlagen. Voldoende beweging tijdens de behandeling zorgt er tevens voor dat bijwerkingen zoals vermoeidheid, angst, lymfoedeem, depressie en problemen met het algemeen fysiek functioneren minder tot uiting komen. 
Tijdens of na uw behandeling kan u deelnemen aan het fysieke trainingsprogramma. Gedurende dit programma werkt u aan uw conditie, kracht en fitheid met aangepaste oefeningen, zowel individueel als in groep, onder begeleiding van ervaren kinesitherapeuten. Daarnaast leert u omgaan met beperkingen zoals vermoeidheid en leert u de grenzen van uw lichaam opnieuw inschatten. 

(Opnieuw) in beweging komen is niet evident. De kinesitherapeuten en de steun van de groep helpen u op weg!

 

De sessies gaan wekelijks 2 keer door, op maandag en donderdag. Trainen kan in de voormiddag (tussen 10u30 en 12u) of in de namiddag (tussen 15u en 16u30). Voorafgaand aan uw deelname aan het fysieke luik van de oncorevalidatie gaat u op consultatie bij de revalidatie arts en op de dienst cardiologie voor een fysiek onderzoek, waarna u de fysieke revalidatie kan opstarten.

In Balans

Indien uw behandeling is afgerond1, kan u naast de lichaamstraining ook het psychosociale luik van de oncorevalidatie volgen. (Gast)sprekers uit diverse zorgdisciplines (psychologen, diëtisten, sociaal werkers,…) voorzien hier 10 infosessies waarmee we u willen ondersteunen bij het verwerken van de ziekte en het verhogen van uw welzijn en weerbaarheid. We bieden informatie en tips rond thema’s die belangrijk kunnen zijn na uw behandeling: stress en spanningen, voeding, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, zelfbeeld, intimiteit na kanker, …. De psychosociale sessies gaan 1 keer per week door op maandag of donderdag, tussen 12u30 en 14u30.

De psychosociale sessies helpen u bij het heropnemen van uw dagelijks leven. Er is ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen, in een vaste groep. Een belangrijke naaste kan u indien gewenst ondersteunen tijdens uw deelname aan het psychosociale programma we vragen dan dat ook deze persoon aanwezig is bij alle sessies.

Voorafgaand aan de eerste groepssessie zal een psychologe u contacteren voor een intakegesprek.

Starten?

Wenst u tijdens of na uw behandeling deel te nemen aan het oncorevalidatieprogramma? Bespreek dit dan eerst met uw behandelend arts/oncoloog of met uw verpleegkundig trajectbegeleider. Het revalidatieprogramma wordt 3x per jaar georganiseerd. De gebruikelijke startmomenten zijn januari (na de Kerstvakantie), april (na de Paasvakantie), september (3e week). 

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met het oncorevalidatie team via onderstaande contactgegevens. 

 Heeft u nog vragen over het oncorevalidatieprogramma?

  • oncorevalidatie [at] uza [dot] be
  • Margot Iwens (onco-reva coördinator) 03 436 80 56
  • Jolien Van Loven (psycholoog) 03 821 50 72

Lees hier de folder over het oncorevalidatieprogramma.

1 Gezien de psychosociale infosessies gericht zijn op re-integratie en het genezingsproces, voorzien we deze sessies na het afronden van een actieve behandeling. Hieronder behoort chirurgie, chemo-, radio-, of immunotherapie. Indien u nog een onderhoudsbehandeling zoals hormoontherapie volgt, komt u wel in aanmerking om het psychosociale luik te volgen.

Laatst aangepast: 27 juni 2024
Auteur(s): Team fysische revalidatie