Europese Referentienetwerken voor zeldzame ziekten (ERN's)

De kennis over zeldzame ziekten zit verspreid over de verschillende landen van de EU. Geen enkel land heeft op zichzelf de kennis en capaciteit om alle zeldzame ziekten te diagnosticeren en te behandelen.

Daarom zijn er op Europees niveau (momenteel 24) Europese referentienetwerken opgericht rond verschillende groepen van zeldzame aandoeningen. De bedoeling van deze internationale netwerken is om via een grotere bewustwording en kennis over zeldzame ziekten de juiste omkadering en aangepaste zorg te bieden.

Het UZA is al vertegenwoordigd in 15 van deze groepen:

Endo-ERN: 
endocriene
aandoeningen

ERN BOND: 
botziekten

 

ERN EURACAN: 
kanker bij
volwassenen

ERN
EuroBloodNet: 

hematologische ziekten

ERN EYE:
oogaandoeningen

  

ERN CRANIO: 
craniofaciale
en NKO-afwijkingen

ERN-eUROGEN:
urogenitale
ziekten en aandoeningen

ERN
EURO-NMD
:
neuromusculaire
ziekten

ERN GUARD-HEART:
hartziekten

 

ERN ITHACA:
aangeboren afwijkingen
en zeldzame
intellectuele
achterstand

 

ERN LUNG:
respiratoire
aandoeningen

 
 

 

ERN RARE-LIVER:
leverziekten

 
 
 

 

ERN-RND:
neurologische
aandoeningen

 

MetabERN:
erfelijke
stofwisselingsziekten

 

VASCERN:
multisystemische
vaatziekten

Laatst aangepast: 28 februari 2023