Biobank Antwerpen

Biobank Antwerpen

Na het koninklijk besluit van 9 januari 2018 richtten het UZA en de UAntwerpen gezamenlijk de Biobank Antwerpen op. De Biobank Antwerpen verwerkt, codeert en bewaart een brede waaier aan hoogwaardig menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Ze bouwt verder op een historische collectie aan tumorstalen uit de tumorbank.

Het UZA en de UAntwerpen werken actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg door het voeren van wetenschappelijk onderzoek. Stalen van menselijk lichaamsmateriaal zijn daarbij van onschatbare waarde. Dankzij de analyse van lichaamsmateriaal kunnen we blijven innoveren en nieuwe technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben.

Zes miljoen stalen

In de Biobank Antwerpen verzamelen we meer dan 6 miljoen stalen aan menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Die bestaan uit restmateriaal, zoals tumoraal weefsel, maar vooral ook uit prospectief verzameld materiaal als bloed, urine, speeksel afkomstig uit het UZA en UAntwerpen. Patiënten worden steeds actief geïnformeerd en moeten expliciete toestemming geven om de afgenomen stalen op te slaan in de biobank.

Daarnaast hebben we grote staalcollecties die verzameld werden voor grote Europese studies waarbij het UZA of de universiteit betrokken zijn.

Verwerking, codering en opslag van stalen

Zodra de Biobank stalen ontvangt, worden ze geregistreerd, verwerkt en bewaard onder optimale omstandigheden.

Traceerbaarheid

Het is heel belangrijk dat de stalen traceerbaar zijn. Alle stalen worden na ontvangst – met toestemming van de patiënt - geregistreerd en onder gecodeerde vorm veilig opgeslagen in een databank. Enkel de verantwoordelijke onderzoeker kan via een codetabel het staal aan de patiënt linken. Dat is belangrijk in onder andere volgende situaties:

  • Als patiënten hun toestemming intrekken, kunnen we zo alles verwijderen.
  • Als er toevallig iets belangrijks in een staal wordt ontdekt, een kankergen bijvoorbeeld, kunnen we de patiënt en de arts daarvan op de hoogte brengen. µ

Bewerking en opslag volgens de hoogste kwaliteitsnormen

Alle stalen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen bewerkt om ze optimaal te bewaren. Een deel ervan bergen we op in Askion, een volautomatisch opslagsysteem dat gebruikmaakt van vloeibare stikstof en tot -180 °C koelt.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek

De stalen in de biobank worden enkel voor wetenschappelijk onderzoek bewaard. Onderzoekers van over heel de wereld kunnen stalen voor hun onderzoek aanvragen, en verkrijgen ze pas na goedkeuring van het ethisch comité en/of de biobank-adviesraad.

Bent u onderzoeker en wenst u stalen op te vragen of te registreren? Klik hier voor meer informatie

 

       

Laatst aangepast: 05 december 2022
Auteur(s):