Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Biobank Antwerpen

Biobank Antwerpen

Na het koninklijk besluit van 9 januari 2018 richtten het UZA en de UAntwerpen gezamenlijk de Biobank Antwerpen op. In deze biobank wordt menselijk lichaamsmateriaal afkomstig van het UZA en de UAntwerpen verwerkt, gecodeerd en voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard. Ze bouwt verder op een historische collectie aan tumorstalen uit de tumorbank.

Voortdurend innoveren: analyse van lichaamsmateriaal

Het UZA en de UAntwerpen werken actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg door het voeren van wetenschappelijk onderzoek. Stalen van menselijk lichaamsmateriaal zijn daarbij van onschatbare waarde. Dankzij de analyse van lichaamsmateriaal kunnen we blijven innoveren en nieuwe technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben.

Verwerking, codering en opslag van stalen

In de Biobank Antwerpen wordt een brede waaier aan hoogwaardig menselijk lichaamsmateriaal verwerkt en bewaard onder optimale omstandigheden. Ze is gekoppeld aan een databank waarin gegevens over het staal en de patiënt onder gecodeerde vorm opgeslagen worden. Enkel de verantwoordelijke onderzoeker kan via een codetabel het staal aan de patiënt linken, zodat in geval van incidentele vindingen de arts of de patiënt hiervan op de hoogte gebracht kunnen worden.

Hoe komen stalen in de biobank terecht?

De Biobank Antwerpen verkrijgt op verschillende manieren stalen:

  • Restmateriaal of residuair materiaal:

Restmateriaal is lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of een ingreep. Patiënten worden via de onthaalbrochure en de website geïnformeerd over het opnemen van restmateriaal in de biobank. Patiënten die dit niet willen, kunnen hiertegen verzet aantekenen via dit formulier. Hun stalen en data worden in dat geval verwijderd, of nooit opgenomen in de biobank.

  • Stalen afgenomen met informed consent

Patiënten worden actief geïnformeerd en moeten expliciete toestemming geven om de afgenomen stalen op te slaan in de biobank.

  • Internationale samenwerkingen

De Biobank Antwerpen verzamelt dankzij internationale samenwerkingen niet alleen stalen vanuit het UZA, maar van over heel de wereld.

Waarvoor dienen de stalen?

De stalen in de biobank worden enkel voor wetenschappelijk onderzoek bewaard. Onderzoekers van over heel de wereld kunnen stalen voor hun onderzoek aanvragen, en verkrijgen ze pas na goedkeuring van het ethisch comité en/of de biobank-adviesraad.

Bent u onderzoeker en wenst u stalen op te vragen of te registreren? Klik hier voor meer informatie

Contact

Arts-beheerder
Prof. dr. Manon Huizing - Manon [dot] huizing [at] uza [dot] be

Biobank managers 
Dhr. Pieter Moons - Pieter [dot] moons [at] uza [dot] be
Mevr. Magali Buys - Magali [dot] buys [at] uza [dot] be

 

       

Laatst aangepast: 08 oktober 2021
Auteur(s):