DOTANOC PET-CT scan van het gehele lichaam

Wat is een DOTANOC PET-CT scan?

Een PET-CT scan is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één toestel. Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (in dit geval 68Gallium-DOTANOC), ook wel tracer genoemd, afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord.

Een CT-scan werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam. Door combinatie van beide onderzoeken in één toestel kunnen we zogenaamde fusiebeelden maken, waarbij de gevonden afwijkingen op de PET-scan onmiddellijk en precies kunnen worden gelokaliseerd in het lichaam dankzij de anatomische informatie van de CT-scan.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Blijf minstens 4 uur nuchter voor de start van het onderzoek
 • Een eventuele behandeling met somatostatine analogen moet minstens 4 weken voor het onderzoek stopge­zet worden. Indien dit teveel medische problemen veroorzaakt (zoals re-activatie van neuro-endocriene symptomen zoals diarree en flushes), kan uw arts een aangepaste behandeling van korte duur voorschrijven. Deze behandeling moet 24 uur voor het onderzoek stop­gezet worden. U of uw behandelend arts kan ons steeds contacteren om uw huidige behandeling optimaal af te stemmen op het onderzoek.
 • U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen normaal innemen. Gebruik de ochtend van het onderzoek echter geen geneesmiddelen voor suikerziekte. Voor het aanpassen van een insulinedosis kan u best overleggen met uw behandelend arts of met onze dienst nucleaire geneeskunde.
 • Zeg ons op voorhand of u allergisch bent aan radiologische contrastvloeistoffen.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Zeg ons op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • De voorbereiding van het onderzoek neemt ongeveer 90 minuten in beslag.
 • U krijgt een infuus geplaatst in een ader van de arm.
 • We dienen de tracer via het infuus toe. Deze moet 60 minuten inwerken.
 • Een plasmiddel zorgt ervoor dat u de overtollige tracer uitplast. Deze medicatie dienen we eveneens via het infuus toe.
 • Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek vragen we u te gaan plassen.

Het onderzoek

 • De PET-CT-beelden worden opgenomen in de PET-CTscanner. Hiervoor ligt u gedurende ongeveer 20 minuten op een onderzoekstafel. Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.
 • Soms maken we een bijkomende detailopname van een deel van het lichaam. In dat geval duurt het onderzoek 5 à 10 minuten langer.
 • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek dienen we extra contrastmiddel toe voor de CT-scan.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Nazorg

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag weer eten en drinken.
 • Indien u extra contrastmiddel toegediend kreeg, is het belangrijk om extra water te drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot). 

Wat zijn mogelijke ongemakken en bijwerkingen?

De licht radioactieve tracer heeft geen bijwerkingen. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Indien u extra contrastmiddel krijgt, kan de stof u een warmtegevoel of plasdrang geven. U kan ook een vreemde smaak in de mond of een kriebel in de keel krijgen. Doorgaans verdwijnt dit vanzelf na enkele minuten.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen. Bij laattijdige annulering, zijn we genoodzaakt de kosten van het onderzoek aan te rekenen.

Laatst aangepast: 28 september 2018
Auteur(s): Team nucleaire geneeskunde