Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Verpleegkundig trajectbegeleider

Binnen het multidisciplinaire oncologisch team begeleidt de verpleegkundig trajectbegeleider (VTB) de kankerpatiënten van een specifieke tumorcluster doorheen het totale zorgtraject: vanaf de diagnosestelling, tijdens de behandeling en de opvolgingsfase en bij eventueel herval. 

U kan een afspraak maken met de verpleegkundig trajectbegeleider via uw arts of telefonisch op het nummer +32 3 821 32 50.

Samen met het medisch en verpleegkundig team staat zij in voor de emotionele ondersteuning van u en uw naasten. Daarbij informeert de verpleegkundig trajectbegeleider u over de ziekte, de behandeling, de gevolgen van de behandeling en het praktisch verloop binnen het UZA. U kan ook steeds bij de verpleegkundig trajectbegeleider terecht als vertrouwenspersoon en als aanspreekpunt bij vragen of specifieke problemen.

De verpleegkundig trajectbegeleider werkt ook nauw samen met de psycholoog, de maatschappelijk werker, de logopedist, de kinesitherapeut, e.a. Indien nodig verwijst de VTB u gericht door.

Het MOCA werkt nauw samen met de dienst patiëntenbegeleiding; de maatschappelijk werkers vormen een belangrijke spilfiguur voor vele UZA patiënten dus zeker ook voor de oncopatiënten. Vragen betreft fondsen voor financiële steun, palliatief verlof, poetshulp, thuisverpleging, facturen, … vinden hier een antwoord.

Er kan dan nood zijn aan extra psychologische of sociale ondersteuning, aandacht voor het verzachten van pijn of andere symptomen, hulp bij de terugkeer naar huis of bij het zoeken naar opvang elders. Hiervoor is het ‘support-team’ ter beschikking.

Laatst aangepast: 11 februari 2019
Auteur(s): Team oncologie