Thuisopvolging via UZA@ home

Thuisopvolging via UZA@ home

Je kwam onlangs naar het UZA of je consulteerde je (huis)arts met ademhalingsklachten door een infectie. Je kan hiervan thuis verder herstellen in je vertrouwde omgeving terwijl je digitaal wordt opgevolgd door een gespecialiseerd zorgteam van het UZA. Dat gebeurt via ons patiëntenportaal UZA@ home.

Wat is thuisopvolging via UZA@ home?

Met UZA@ home kan ons zorgteam je gezondheidstoestand vanop afstand volgen met o.a. een digitaal dagboek en vragenlijsten. Je vult op dit platform regelmatig een korte bevraging in. Een medisch team van het UZA volgt je antwoorden op de voet en begeleidt je wanneer symptomen aanhouden of erger worden. In zeer specifieke gevallen kan het team ook advies geven om de symptomen te behandelen.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en enkel het opvolgteam heeft toegang tot je gegevens. We kunnen informatie over je gezondheidstoestand uitwisselen met je huisarts of behandelende specialist via beveiligde informatiekanalen.

Wat als mijn klachten verergeren?

Wees steeds waakzaam voor volgende symptomen:

  • Verhoogde lichaamstemperatuur (hoger dan 37.5°C)
  • Spierpijn, hoofdpijn of keelpijn
  • Plotse hoest
  • Loopneus
  • Algemeen onwel zijn (griepale klachten) en futloosheid
  • Rode verkleuring van de huid

Merk je één van deze symptomen op? Contacteer dan je huisarts. Heb je een acuut medisch symptoom, kom dan langs onze spoeddienst.

Hoe verloopt de opvolging via UZA@ home?

Thuismonitoring opstarten

Als we de thuismonitoring opstarten, krijg je automatisch een uitnodiging per sms om deel te nemen aan het digitale zorgtraject in UZA@ home. Had je de app al geïnstalleerd? Dan sturen we je rechtstreeks een bericht vanuit de app om je zorgtraject op te starten.

Download de UZA@ home app

  

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Je zorgverlener nodigt je uit een account te maken op het patiëntenportaal UZA@ home. Door het aanmaken van een account bevestig je dat het UZA via het UZA@ home platform gegevens met jou, als patiënt, mag delen. Gegevens die jij, als patiënt, via het platform deelt, mag het UZA verwerken zoals andere gegevens in het kader van de zorg die het UZA aan jou, als patiënt, biedt. Lees de volledige privacyverklaring van het UZA hier na. Voor meer info en vragen kan je terecht bij dpo [at] uza [dot] be

Regelmatige bevraging

Het zorgpad duurt ongeveer 21 dagen. In deze periode vragen we je op regelmatige tijdstippen om een korte vragenlijst in te vullen waarmee het zorgteam je evolutie kan opvolgen. De eerste dagen krijg je deze bevraging dagelijks om zo nauwgezet mogelijk je klachten op te volgen.

Zuurstofgehalte meten met een saturatiemeter

Het opvolgteam kan ook, in overleg met de huisarts of specialist, beslissen om thuis via een oxymeter (saturatiemeter) je zuurstofgehalte in je bloed te meten. Je krijgt hiervoor een toestel in bruikleen van het UZA. Het toestel wordt ofwel in het UZA geleverd als je hier nog bent, ofwel bij je thuis bezorgd. Een zorgverlener zal je stapsgewijs uitleggen hoe dit toestel kan gebruiken. Bij de de oxymeter krijg je ook een handleiding over het gebruik van het meettoestel. Minstens vier keer per dag doe je een nieuwe meting in rust, zodat we ook je zuurstofwaarden kunnen opvolgen.

Opvolging door een zorgteam

Het opvolgteam volgt je antwoorden in UZA@ home meermaals per dag op. Onze zorgverleners zullen je telefonisch of via UZA@ home contacteren als ze bijkomende vragen hebben of advies willen geven.

Bij acute medische problemen neem je best meteen contact op met je huisarts of kom je naar de spoedgevallendienst van het UZA.

Digitale opvolging stopzetten

Als de acute fase van je klachten voorbij is, zal het zorgteam met jou contact opnemen om de opvolging te stoppen en de zorg terug over te dragen aan je huisarts of specialist.

Heb je vragen of wil je in contact komen met het zorgteam?

Heb je vragen of wil je in contact komen met het team? Mail naar thuisopvolging [at] uza [dot] be. Je kan dezelfde dag, of ten laatste de eerstvolgende werkdag een antwoord verwachten.

Bij acute medische problemen neem je best meteen contact op met je huisarts of kom je naar de spoedgevallendienst van het UZA.

Laatst aangepast: 10 januari 2023
Auteur(s): Guy Hans