Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Thuisbeademing

De Conventie voor Thuisbeademing van de dienst longziekten ondersteunt en informeert patiënten die thuisbeademing nodig hebben. De conventie bestaat uit een multidisciplinair team van verpleegkundigen, kinesisten en techniekers die onder de leiding van een longarts nauw samenwerken. Lees hieronder meer de mogelijke vormen van ademhalingsondersteuning en chronische zuurstoftherapie.