Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen

Het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen staat in voor de diagnose en eventuele behandeling van verschillende vormen van ontwikkelingsproblemen. Dit gebeurt steeds in multidisiciplinair verband en kan alleen na schriftelijke verwijzing door een arts. 

Het revalidatiecentrum is ingebed in de dienst NKO, hoofd-hals-chirurgie van het UZA. Deze unieke setting maakt dat u tijdens uw revalidatie kan rekenen op maximale medische ondersteuning van het NKO-team, maar ook vanuit andere medische disciplines van het UZA. Afhankelijk van uw zorgvraag en uw vastgestelde zorgbehoeften, stellen wij een team van experten samen die uw diagnose stellen en uw behandelplan opmaken.

Binnen het revalidatiecentrum staat u als patiënt centraal. Uw revalidatiedoelen worden dan ook in overleg met u bepaald. Naast het verbeteren van uw lichamelijke functies voor uw dagelijkse activiteiten, besteden we ook veel aandacht aan uw levenskwaliteit en de impact van de stoornis op uw persoonlijk, familiaal, sociaal en professioneel leven.

Wie kan in het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen terecht?

Kinderen en volwassenen met (aangeboren en verworven):

 • gehoorproblemen
 • (vermoeden van) mentale beperking
 • taalstoornissen
 • spraakstoornissen
 • stemstoornissen
 • neurologische, oncologische en psychogene slikstoornissen
 • complexe ontwikkelingsstoornissen
 • aangezichtsverlamming en orofaciale afwijkingen (mond-gelaat)
 • vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling
 • schoolrijpheidsproblemen
 • problemen rond schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen (tot en met 14 jaar)
 • aandachts- en concentratieproblemen (AD(H)D) (tot en met 16 jaar)

Hoe ziet mijn onderzoeks- en zorgtraject eruit? 

Aanmelding

 • U kan na verwijzing van uw huisarts of behandelende arts zelf een afspraak maken op onze dienst of een zorgverlener kan dat in uw plaats doen.
 • Bij het eerste contact vragen wij u naar de reden van aanmelding en bekijken we samen hoe we u kunnen verderhelpen. Uw vraag wordt dan genoteerd op onze wachtlijst. Als u niet bij ons terecht kunt, zoeken wij samen met u naar een andere oplossing. 
 • Bij aanmelding wordt u geïnformeerd over de wachttijd voor en voorbereiding op de eerste afspraak en start van de onderzoeken. 

Revalidatietraject

Komt u op basis van het intakegesprek en de verwijsbrief in aanmerking als rechthebbende, dan voeren we enkele onderzoeken uit (op de dienst NKO en indien nodig op andere diensten) om de diagnose te stellen. Na het multidisciplinair onderzoek en de bespreking op onze teamvergadering, bespreken we de resultaten met u, verstrekken we advies en bepalen we in overleg met u uw revalidatie. 

Terugbetaling

Uw ziekenfonds betaalt het grootste deel van de kostprijs terug. De maatschappelijk werker brengt hiervoor met u de nodige administratie in orde.

Bij wie kom ik terecht?

Ons multidisciplinair team bestaat uit revalidatieartsen, psychologisch consulenten, kinesisten, maatschappelijk werkers, klinisch psychologen, logopedisten, audiologen en psychomotorisch therapeuten. Indien nodig winnen we bijkomend advies in bij andere diensten, zoals neurologie, oogheelkunde en medische genetica.

Meer informatie?

Lees meer in onze algemene brochure over het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen.

Lees ook onze specifieke brochure gericht op het revalidatietraject van uw kind

Contact

Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen

> Meer info en afspraken: 03 821 42 17

> E-mail: sigrid [dot] blanckaert [at] uza [dot] be

Laatst aangepast: 05 Mei 2023
Auteur(s): Team neus-keel-oorziekten