Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen

Het Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) erkend door Zorg en Gezondheid Vlaanderen. We bieden hoogkwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan op maat van kinderen en volwassenen. Dat gebeurt in multidisiciplinair verband en kan alleen na schriftelijke verwijzing door een arts of andere (eerstelijns)zorgverlener.

Het revalidatiecentrum is ingebed in de dienst Neus-, keel- en oorziekten (NKO) van het UZA. Die unieke setting maakt dat je tijdens je revalidatie kan rekenen op maximale medische ondersteuning van het NKO-team, maar ook vanuit andere medische disciplines van het UZA. Afhankelijk van je zorgvraag en zorgbehoeften stellen wij een team van experten samen die je diagnose stellen en je behandelplan opmaken. 

Binnen het revalidatiecentrum sta je als patiënt centraal. Je revalidatiedoelen bepalen we dan ook in overleg met jou. Naast het verbeteren van je lichamelijke functies voor je dagelijkse activiteiten, besteden we ook veel aandacht aan je levenskwaliteit en de impact van de stoornis op je persoonlijk, familiaal, sociaal en professioneel leven. Naargelang de behoeften, kunnen ook je naasten rekenen op ondersteuning vanuit onze dienst.

Wie kan in het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen terecht?

Kinderen en volwassenen met (aangeboren en verworven):

 • gehoorproblemen 
 • slikstoornissen: neurologisch, oncologisch … 
 • stemstoornissen, spraak- en taalstoornissen 
 • complexe ontwikkelingsstoornissen 
 • aangezichtsverlamming en orofaciale afwijkingen (mond en gelaat)

Hoe ziet mijn onderzoeks- en zorgtraject eruit?

Aanmelding

 • Je huisarts, behandelende arts of andere (eerstelijns)zorgverlener verwijst je door voor een multidsiciplinair onderzoek.
 • Jij of je zorgverlener maakt een afspraak met onze dienst.
 • Bij het eerste contact vragen wij je naar de reden van aanmelding en bekijken we samen hoe we je kunnen verder helpen.
  We kunnen je helpen: je komt op de wachtlijst en krijgt info over de wachttijd en hoe je je kan voorbereiden op de eerste afspraak en de start van de onderzoeken
  We kunnen je niet helpen: we zoeken samen met jou naar een andere oplossing

Revalidatietraject

Om de diagnose te stellen, gebeuren enkele onderzoeken op de dienst NKO en eventueel andere diensten. Na het multidisciplinair onderzoek en het teamoverleg bespreken we de resultaten met jou. We geven je advies en bepalen in overleg met jou het behandeltraject.

Gespecialiseerd Multidisciplinair Advies (NIEUW)

Sinds 1 oktober 2023 kan je in ons centrum ook terecht voor terugbetaald 'gespecialiseerd multidisciplinair advies'.

Dat kan wanneer je elders een behandeling volgt en je zorgverlener naar ons centrum doorverwijst voor:

 • bijkomende differentiaaldiagnose
 • advies over therapieresistentie
 • bijsturen van de therapie

Follow-up na intensieve revalidatie (NIEUW)

Sinds 1 oktober 2023 kan je na een periode van intensieve revalidatie ook in het Revalidatiecentrum terecht voor verdere opvolging en het bijsturen van de therapie, al dan niet in combinatie met zelfstandig thuis revalideren.

Terugbetaling

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) betaalt het grootste deel van de kostprijs terug. De maatschappelijk werker brengt daarvoor samen met jou de nodige administratie in orde. 

Bij wie kom ik terecht?

Het multidisciplinair team bestaat uit revalidatieartsen, psychologisch consulenten, kinesisten, maatschappelijk werkers, klinisch psychologen, logopedisten, audiologen en psychomotorisch therapeuten.

Indien nodig winnen we bijkomend advies in bij andere diensten, zoals neurologie, oogheelkunde en medische genetica.

Meer informatie?

Lees meer in onze algemene brochure over het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen.

Contact

Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen

 • Meer info en afspraken: tel. 03 821 42 17
 • E-mail: sigrid [dot] blanckaert [at] uza [dot] be

 Let op: aanmeldingsstop voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen van 1/1/2024 tot 1/1/2026.

Laatst aangepast: 12 januari 2024
Auteur(s): Team neus-keel-oorziekten