Wetenschappelijke integriteit en kwaliteitsbewaking

Wetenschappelijke integriteit en kwaliteitsbewaking

Hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA prioriteit nummer één, zowel in onze zorgverlening als in onze opleiding en research.

Beleid rond wetenschappelijk wangedrag

Binnen het streven naar kwaliteitsvol en betrouwbaar onderzoek neemt wetenschappelijke integriteit een belangrijke plaats in.

Wetenschappelijk onderzoek in het UZA is gebaseerd op de principes van academische vrijheid en wederzijds vertrouwen. Het is ook onderworpen aan hoge ethische normen, vastgelegd in de ‘ethische code voor wetenschappelijk onderzoek’ (gepubliceerd door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, de Koninklijke Vlaamse academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België).

Wetenschappelijk wangedrag is een fundamentele schending van dit vertrouwen en vormt een aanslag op de integriteit van de gemeenschap van het Universitair Ziekenhuis. Wangedrag is gelukkig zeldzaam, maar er zijn duidelijke procedures nodig voor de aanpak van gevallen van vermeend wangedrag. Deze staan beschreven in het beleid rond wetenschappelijk wangedrag (code of misconduct), opgesteld en goedgekeurd door de Medische Raad en het Directiecomité van het UZA.

Lees hier het beleid en de procedures die zullen worden gevolgd bij het onderzoek en de melding van beschuldigingen van wangedrag in het UZA. 

De ‘raad voor wetenschappelijk integriteit’ werd opgericht als controlemechanisme om aanwijzingen over wetenschappelijk wangedrag te kunnen bespreken en op te volgen.

Indicatoren met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek

De opvolging en verbetering van wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund door het UZA BI-center via indicatoren. Indicatoren maken het mogelijk om deelaspecten van het wetenschappelijk onderzoek te visualiseren, knelpunten te ontdekken en verbeterprojecten op te starten.

De indicatoren met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek worden op continue basis opgevolgd en besproken. Op basis van deze indicatoren worden het beleid en de procedures rond wetenschappelijk onderzoek in het UZA aangepast en verbeterd.

De indicatoren zelf worden kritisch geëvalueerd en aanpast indien noodzakelijk zodat de continue verbetering van het wetenschappelijk onderzoek ondersteund wordt.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek “Wetenschappelijk onderzoek in UZA” beschrijft het gehele beleid en procedures rond wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt in het UZA. Het kwaliteitshandboek wordt minstens jaarlijks gereviseerd en aangepast indien noodzakelijk.

In het kwaliteitshandboek zijn UZA-brede Standard Operation Procedures (SOP’s) met betrekking tot klinische studies opgenomen.

U kunt de SOP’s opvragen via het CTC Antwerpen (ctc [at] uza [dot] be).  

Ethisch comité

Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van UZA/UAntwerpen geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het ethisch comité is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Universiteit Antwerpen (UA). 

FAGG

Voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is ook de goedkeuring van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nodig. Zo wordt gegarandeerd dat het onderzoek wetenschappelijk relevant en voor de deelnemers verantwoord is.

 

Laatst aangepast: 20 april 2022
Auteur(s):