Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek

Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek

Het UZA voert in nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek uit:

Fundamenteel (basis)onderzoek

Fundamenteel onderzoek is gericht op het begrijpen van de mechanismen die een rol spelen bij aandoeningen. Deze kennis is van belang om in translationeel en klinisch onderzoek tot nieuwe diagnosemiddelen en behandelingen komen of bestaande te verbeteren.

Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek is de schakel tussen fundamenteel en klinisch onderzoek: het is gericht op het vinden van praktische toepassingen (zoals betere of nieuwe diagnosemiddelen en behandelingen) voor ontdekkingen die voortkomen uit fundamenteel onderzoek.

Klinische studies

Met klinische studies bij gezonde vrijwilligers of patiënten proberen onderzoekers een antwoord te vinden op hun wetenschappelijke vragen in de hoop de geneeskunde te verbeteren. Vaak gaat het om onderzoek naar nieuwe of verbeterde behandelingen en diagnosemiddelen. 

Lees hier meer over klinische studies in het UZA.

Laatst aangepast: 08 oktober 2021
Auteur(s):