Wetenschap & innovatie in het UZA

Wetenschap & innovatie in het UZA

Het UZA zet zich dagelijks in voor kwaliteitsvolle zorg voor iedere patiënt. Om onze zorg voortdurend te verbeteren, werken we als universitair ziekenhuis actief aan grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Enkel dankzij dit onderzoek kunnen we blijven innoveren en nieuwe inzichten, technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben. Wetenschappelijk onderzoek is de opdracht waarmee we ons als universitair ziekenhuis onderscheiden van algemene ziekenhuizen.

Clinical Research Center Antwerp (CRC)

In 2010 werd onder impuls van de Vlaamse overheid het Clinical Research Center Antwerp (CRC-Antwerp) opgericht. Het gaat om een expertisecentrum dat mee de motor vormt achter het klinisch onderzoek in het UZA en de Universiteit Antwerpen. 

Het CRC Antwerpen:

  • coördineert alle translationele en klinische onderzoeksactiviteiten binnen het UZA;
  • vormt intern en extern een centraal aanspreekpunt voor artsen en andere geïnteresseerden die vragen hebben rond wetenschappelijk onderzoek en toegang tot biobanken;
  • biedt ondersteuning in de volledige cyclus van onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met de betrokken UZA en UAntwerpen diensten;
  • trekt onderzoeksfinanciering en samenwerking met bedrijven aan;
  • vergroot de zichtbaarheid van translationeel onderzoek, klinische studies en netwerking;
  • verstrekt opleiding en training.
  • beschikt over een clinical trial center, datacentrum en biobank om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. 
     
Wetenschappelijk projectcoördinator: Elke Smits
Voorzitter CRCAntwerp: prof. dr. Philippe Jorens
 

Clinical Trial Center (CTC)

Wetenschappelijk onderzoek met patiënten: klinische studies

Er zijn verschillende soorten onderzoek. Bij klinisch onderzoek zijn patiënten betrokken. Dit gebeurt op een verantwoorde en gecontroleerde manier in de zogenoemde 'trials' of klinische studies.

Biobank Antwerpen

Wetenschappelijk onderzoek van lichaamsmateriaal

Na het koninklijk besluit van 9 januari 2018 richtten het UZA en de UAntwerpen gezamenlijk de Biobank Antwerpen op. In deze biobank wordt menselijk lichaamsmateriaal afkomstig van het UZA en de UAntwerpen verwerkt, gecodeerd en voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard. 

Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG)

Wetenschappelijk onderzoek naar celtherapieën

Het multidisciplinaire Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) legt zich toe op onderzoek naar en productie van grensverleggende celtherapieën.

Laatst aangepast: 08 oktober 2021
Auteur(s):