Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Afspraak maken

U kan een afspraak maken voor raadpleging of infiltratie op het multidisciplinair pijncentrum indien u beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist .

Opgelet: vanaf 4 oktober verhuist het pijncentrum naar route 84. Ambulante patiënten en patiënten voor dagopnames worden vanaf dan op deze nieuwe locatie verder geholpen.

Voor consultaties kan u ons bereiken via het nummer +32 3 821 35 86.

Voor infiltraties kan u ons bereiken via het nummer +32 3 821 39 75.

Algemeen e-mailadres (niet voor afspraken): pijncentrum [at] uza [dot] be

Hou uw e-ID bij de hand

Houd uw rijksregisternummer (zie achterkant e-ID) of BSN (Nederlandse patiënten) bij de hand als u belt.