Afspraak maken

U kan een afspraak maken voor raadpleging of infiltratie op het multidisciplinair pijncentrum indien u beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist.

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van €22,40 aangerekend worden.

Doorverwijzing via huisarts/specialist naar het pijncentrum UZA

Als huisarts/specialist kan u uw patiënt aanmelden in het pijncentrum UZA via dit formulier. De aanvraag voor doorverwijzing wordt zo spoedig mogelijk verder verwerkt door ons team. 

Voor consultaties kan u ons bereiken via het nummer +32 3 821 35 86.

Voor infiltraties kan u ons bereiken via het nummer +32 3 821 39 75.

Algemeen e-mailadres (niet voor afspraken): pijncentrum [at] uza [dot] be

Hou je e-ID bij de hand

Hou je rijksregisternummer (zie achterkant e-ID) of BSN (Nederlandse patiënten) bij de hand als je belt.