Over longkanker

Wat is longkanker?

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers. In België krijgen elk jaar zo'n 7.000 mensen longkanker, ook wel longtumor, longcarcinoom of longgezwel genoemd. Er zijn 2 types longkanker, kleincellige en niet-kleincellige, naargelang de grootte van de cel. Het type bepaalt de behandeling. Borstvlieskanker of longvlieskanker (mesothelioom) is een aparte vorm. Het ontstaat in het borstvlies of pleura en houdt meestal verband met blootstelling aan asbest.

Niet-kleincellige longkanker

 • zo'n 80% van de longkankers is niet-kleincellig
 • wordt gekenmerkt door vrij grote cellen
 • er zijn 3 subtypes met een verschillende groeisnelheid

Kleincellige longkanker

 • ongeveer 20% van de longkankers is kleincellig
 • wordt gekenmerkt door hele kleine, kwetsbare cellen die zich heel snel delen en zich zo snel kunnen verspreiden door het lichaam
 • is bij de diagnose vaak al uitgezaaid

Borstvlieskanker (mesothelioom of asbestkanker)

Het borstvlies combineert het longvlies (vlies rondom elke long) en het ribvlies (vlies aan de binnenkant van de borstkas). Tussen beide vliezen zit er een dunne vochtlaag, het pleuravocht. Dankzij dit vocht kunnen beide vliezen tijdens het ademen langs elkaar glijden. Borstvlieskanker ontstaat in het borstvlies. De kanker kan doorgroeien naar de borstkas, de longen, het middenrif of de buikorganen.

Uitzaaiingen in de longen door een andere kanker

Dit is geen longkanker, maar het gevolg van een andere kanker (bv. borst- of darmkanker). De behandeling hangt af van de oorspronkelijke kanker.

Wat zijn de oorzaken van longkanker?

 • Longkanker is niet erfelijk of besmettelijk. Er zijn wel een aantal erfelijke factoren waardoor sommige mensen een verhoogd risico lopen: rokers waarvan een rechtstreeks familielid (long)kanker had, hebben 3 keer meer kans op longkanker.
 • Dé oorzaak van longkanker is een langdurige blootstelling van de slijmvliezen van de luchtwegen aan kankerverwekkende prikkels of carcinogenen.
   • Sigarettenrook is een van de belangrijkste oorzaken: 85% van de longkankers wordt veroorzaakt door sigarettenrook.
    • Wie elke dag 1 pakje sigaretten rookt heeft 15 tot 20 keer meer kans op longkanker dan een niet-roker.
    • Passief roken verhoogt het risico op longkanker met 30%.
    • Ook het roken van sigaren of pijp vergroot de kans op longkanker.
 • Andere longkankerverwekkende stoffen zijn: radon (uranium mijn), asbest, beryllium, cadmium, dieseluitlaatgassen, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vinylchloride, silicose, arsenicum en chroom. Wie beroepshalve blootgesteld is aan deze stoffen én rookt, loopt een verhoogd risico.

Hoe snel groeit longkanker?

De tijdspanne tussen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en het ontstaan van kankercellen bedraagt vele jaren (soms meer dan 20 jaar). Eens de kankercellen er zijn, groeien ze aan hun eigen specifieke snelheid.

Omdat het gezwel vaak al jaren bestaat, is het zelden nodig om testen en behandelingen overhaast uit te voeren. Uw behandelende arts weet het best wanneer dringende actie gewenst is.

Wat zijn de klachten en symptomen van longkanker?

Veel hangt af van de plaats en de grootte van de longkanker. Kleine geven vaak geen klachten: soms worden ze toevallig ontdekt. Bijvoorbeeld door een röntgenfoto of CT-scan om andere redenen.

Meestal ontstaan er pas klachten in een gevorderd stadium. Ook dan zijn ze uiteenlopend, soms vaag, en kunnen ze ook bij andere ziekten voorkomen:

 • vermoeidheid
 • verminderde eetlust
 • vermageren

Andere klachten:

 • een wijziging in de hoest, al dan niet met bloederig slijm (meestal een eerste signaal)
 • kortademigheid, soms met een piepende ademhaling
 • herhaaldelijke luchtwegeninfecties
 • pijn in de borstkas

Uitzaaiingen elders in het lichaam veroorzaken ook klachten. Zoals:

 • opgezette klieren onderaan de nek
 • een opgezwollen gezicht of nek
 • pijn elders in het lichaam (botpijn, hoofdpijn)
 • heesheid
 • slikklachten

Hebt u een of meerdere van deze klachten? Raadpleeg dan altijd een arts.

Hoe groot is het risico op longkanker?

 • In België stellen we elk jaar 95 nieuwe gevallen (80 mannen, 15 vrouwen) van longkanker vast per 100.000 inwoners. Dat zijn zo'n 7.000 mensen per jaar.
 • 17 % van de rokers krijgt longkanker.
Laatst aangepast: 01 februari 2021
Auteur(s): Team longkanker

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)