Over kinderoncologie en kinderhematologie & HIV

Het Universitair Pediatrisch Oncologisch Centrum Antwerpen en het expertisecentrum kinderhematologie & HIV van het UZA besteden veel aandacht aan de kinderen én hun ouders.

We werken nauw samen met het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en met de afdeling pediatrische hematologie, -oncologie en stamceltransplantatie vanandere universitaire en grote buitenlandse kinderhemato/-oncologische centra.

De afdeling beschikt over een gespecialiseerde verpleegeenheid en dagkliniek (E1 of D5), waar kinderen samen met hun ouders gedurende korte of langere periodes verblijven. Soms kunnen kinderen ook thuis verzorgd worden. Daarvoor werken we samen met het KOESTER-team, Kites of Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA).

Lees meer over kanker bij kinderen.

Kamer in de verpleegafdeling kinderoncologie.

Laatst aangepast: 13 maart 2023
Auteur(s): Team oncologie & hematologie kinderen