Over kinderoncologie en kinderhematologie

Wie kan bij ons terecht?

In het centrum voor kinderoncologie en -hematologie van het UZA kunnen kinderen en jongvolwassenen terecht voor de diagnose en behandeling van kanker en tumoren, bloedziekten, stollingsstoornissen en HIV.

Een multidisciplinair team omringt je kind met de meest kwaliteitsvolle zorg en zorgt ervoor dat je kind nog kind kan zijn.

Kinderen en jongvolwassenen met:

 • kanker:
  - bloedkankers (leukemie)
  - hersentumoren
  - lymfekliertumoren (lymfomen)
  - bot- en wekedelentumoren (niertumoren, neuroblastoom, bottumoren, tumoren van de spieren, kiemceltumoren).
  - tumoren die minder vaak voorkomen, zoals oog- en huidtumoren
 • bloedziekten en stollingsstoornissen
 • HIV
   

Ons team

Kinderen met kanker kunnen in het UZA op een groot team rekenen, van artsen en verpleegkundigen tot diëtisten, logopedisten, psychologen, pedagogisch medewerkers en zelfs leerkrachten. Want de behandeling van kanker gaat verder dan de behandeling van de ziekte alleen

De sterkte van het team schuilt grotendeels in het nauwe overleg en de laagdrempelige samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Iedereen is op elkaar ingespeeld en er is wekelijks een uitgebreid teamoverleg. Doordat ieder vanuit zijn eigen discipline zijn of haar inbreng heeft, kunnen we een volledig beeld van de patiënt krijgen.

Samenwerking

Het centrum voor kinderoncologie en -hematologie werkt nauw samen met: 

 • het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA)
 • de afdeling pediatrische hematologie, -oncologie en stamceltransplantatie van andere universitaire
 • grote buitenlandse kinderhemato/-oncologische centra. 

Gespecialiseerde verpleegafdeling en dagkliniek

De afdeling beschikt over een gespecialiseerde verpleegeenheid en dagkliniek (E1 of D5), waar kinderen samen met hun ouders gedurende korte of langere periodes verblijven. Soms kunnen kinderen ook thuis verzorgd worden. Daarvoor werken we samen met onder andere het KOESTER-teamKites of Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA). Deze organisaties maken de brug met de thuisverpleegkundigen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Gezien de relatieve zeldzaamheid van de verschillende kankers bij kinderen en de vaak zware behandeling, is het van groot belang dat we zoveel mogelijk te weten komen over die verschillende tumoren en de manier waarop we ze behandelen. 

Als universitair centrum investeren we daarom in wetenschappelijk onderzoek om kanker beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen.

Laatst aangepast: 08 augustus 2023
Auteur(s): Team kinderoncologie en kinderhematologie