Over interventieradiologie

Interventieradiologie (IR) houdt zich bezig met minimaal invasieve behandelingen onder begeleiding van beeldvormingstechnieken (zoals röntgenstralen, CT-scan of echografie). De voordelen zijn onmiskenbaar: patiënten kunnen snel na de behandeling naar huis, herstellen vlot en houden maar een minuscuul litteken aan de ingreep over.

Opereren zonder snijden

Interventieradiologie (IR) is een medische discipline waarbij onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd via kleine aanprikgaatjes (<3 mm), doorgaans in de lies. Via deze kleine sneetjes kunnen de interventieradiologen onder begeleiding van radiologische beelden (röntgenstralen, echografie of CT-scan) een katheter (dun buisje) opvoeren tot in nagenoeg elk bloedvat om daar een behandeling uit te voeren. Opereren zonder snijden dus. De ingrepen gaan door in de angiografiekamer (kamer voor bloedvatonderzoek) op de dienst radiologie en gebeuren door de interventieradioloog.

Het UZA beschikt over 5 vaste interventieradiologen en 1 consulent, die samen met een professioneel team verpleegkundigen, 24/7 beschikbaar zijn. Elk van onze interventieradiologen heeft zijn eigen specifieke expertise en interesses, waardoor een zeer compleet spectrum aan interventioneel radiologische behandelingen in het UZA kan worden aangeboden.

Door een goede samenwerking binnen en buiten het UZA met onze verwijzende specialisten is er altijd een goed overleg mogelijk om te kijken naar de beste behandeling voor iedere individuele patiënt.

Wat zijn de voordelen van interventieradiologie?

 • De behandelingen zijn potentieel minder ingrijpend dan open chirurgie.
 • De meeste behandelingen kunnen onder lokale verdoving uitgevoerd worden.
 • Je herstelt vaak sneller en kan ook sneller naar huis.
 • Met interventionele radiologie kunnen ook plaatsen in het lichaam bereikt worden, die met open chirurgie moeilijk, niet of met een bepaald risico te bereiken zijn. 

Welke behandelingen vallen onder interventieradiologie?

Het aanbod dat de interventionele radiologie biedt is erg gevarieerd, waardoor we een grote diversiteit aan aandoeningen kunnen behandelen. Door het minimaal invasieve karakter is over het algemeen genomen de opnameduur en herstelperiode duidelijk korter. Dit is natuurlijk afhankelijk van de aard van de aandoening. Niet alle aandoeningen zijn geschikt voor een procedure op de angiokamer.

Onderstaande lijst van interventioneel radiologische procedures biedt een blik op verschillende, vaak voorkomende procedures. Deze opsomming is onvolledig, aangezien er heel wat beweegt in het domein van de interventieradiologie, waardoor steeds nieuwe toepassingen ingang vinden en behandelingen die eerst moeilijk te behandelen waren, steeds vaker minimaal invasief een oplossing kunnen krijgen.

Vasculaire procedures (bloedvaten)

Via één aanprikgaatje in de lies kan de interventieradioloog via de binnenkant van de bloedvaten een katheter opvoeren tot in nagenoeg elk bloedvat (aders en slagaders) in het menselijk lichaam. 

Niet-vasculaire procedures

Ook via andere toegangswegen dan de bloedvaten kunnen allerlei organen bereikt en behandeld worden via één enkel aanprikgaatje.

 • Interventies via de urinewegen
 • Interventies via de galwegen
 • Interventies via de lymfebanen
 • Drainage van een met vocht gevulde holte
 • Sclerosering van een holte
 • Biopsiename van een gezwel
 • Thermo-ablatie van een gezwel
 • Plaatsing van voedingssondes
 • Interventies van de spieren en het bot
   
Laatst aangepast: 10 januari 2023