Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over het multidisciplinair pijncentrum

Het multidisciplinair pijncentrum van het UZA behandelt alle soorten van pijnklachten, behalve hoofdpijn. Patiënten die gedurende korte of lange(re) tijd pijnklachen blijven vertonen, komen in aanmerking voor de specifieke aanpak van het multidisciplinair pijncentrum: een combinatie van fysieke revalidatie en psychosociale ondersteuning.

Omdat er zelden een pasklare oplossing is voor pijn, werkt het multidisciplinair pijncentrum dienstoverschrijdend en in teamverband. Samen zoeken we naar de beste aanpak van uw pijn. Door informatie uit te wisselen, proberen we een totaalbeeld te krijgen van uw probleem. Het team van het UZA bestaat uit:

  • 3 anesthesisten (algologen)
  • een fysisch geneesheer
  • een psychiater
  • 6  pijnverpleegkundigen
  • 2  psychologen
  • 3 secretariaatsmedewerkers

 Het multidisciplinair pijncentrum werkt nauw samen met o.a.:

  • de diensten fysische geneeskunde, orthopedie en verschillende diensten heelkunde
  • de diensten radiologie, oncologie, neus-keel-oor, interne geneeskunde, maag- en darmziekten, reumatologie (afhankelijk van uw probleem)
  • een maatschappelijk werker
  • een klinisch farmacoloog

Uw pijn volledig wegnemen, is zelden mogelijk. Maar in bepaalde gevallen kunnen we u wel helpen om opnieuw een zo normaal mogelijk leven te leiden. We bekijken dus niet alleen uw medische aandoening, maar ook het effect ervan op uw persoonlijk, sociaal en economisch leven.

Lees meer over wat pijn precies is.