Over het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Wie zijn we en wat doen we?

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten, en een sociale dienst. We zijn erkend door het Agentschap Opgroeien. We werken onder de vleugels van het UZA. 

Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen bij baby's, peuters en kleuters

Het COS onderzoekt ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan de ouders.

Zo onderzoekt ons team het functioneren van je kind op verschillende domeinen zoals communicatie, beweging en intelligentie. We brengen de mogelijkheden en beperkingen van je kind in kaart en gaan na of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen we indien nodig een diagnose en geven we advies over het meest geschikte hulpaanbod op vlak van begeleiding, behandeling en/of onderwijs.

We kunnen als multidisciplinair team ook een aanvraagdossier indienen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) voor zorg, bijstand of begeleiding. Als ouders dit wensen, helpen we na het onderzoek met toeleiding naar de juiste hulpverlening.

Lees hier meer over het onderzoekstraject bij baby's, peuters en kleuters.

Follow-up programma voor prematuur geboren kinderen

Samen met NICU Gasthuiszusters Antwerpen vzw (GZA) en NICU Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (ZNA) bieden we ook een follow-upprogramma (conventie) aan prematuur geboren kinderen om eventuele ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op te sporen.

Lees hier meer over het onderzoekstraject bij prematuur geboren kinderen.

Aanmelden

Kinderen tot en met 4 jaar kunnen aangemeld worden tijdens het volgend aanmeldmoment bij het COS via onderstaande knop:

Hier vind je de informatie terug die gevraagd wordt bij het aanmelden van je kind. Het is aangeraden de nodige informatie tijdig te verzamelen, zodat het invullen van het aanmeldformulier vlot  verloopt.

! In het COS Antwerpen kunnen enkel kinderen wonende in de provincie Antwerpen aangemeld worden. Wonen jullie in een andere provincie? Meld je kind dan aan bij het COS in jouw provincie.

Ouders van prematuur geboren baby's die in aanmerking komen voor een follow-up programma bij het COS worden hierover bij ontslag uit de NICU ingelicht en later door het COS gecontacteerd voor een afspraak.

Wachttijd

Door het grote aantal aanvragen voor onderzoek binnen het COS komt je kind na aanmelding mogelijk op de wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de leeftijd van je kind en het type onderzoek dat moet gebeuren. Je ontvangt een schriftelijke uitnodiging zodra je kind aan de beurt is.

Ontdek hier steeds de laatste update over de wachttijd voor kinderen die bij het COS aangemeld zijn

Alternatieve instanties voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen

Ontdek hier ook andere instanties waar je terecht kan voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen.

Laatst aangepast: 15 april 2024

Adres: Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem