Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Referentiecentrum autisme

Kinderen met (een vermoeden van) autisme kunnen bij het COS terecht. Het onderzoek kan zowel plaatsvinden binnen de gewone werking van het COS als binnen de RCA-werking.

RCA staat voor Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen. In België zijn er 7 referentiecentra, opgericht door het RIZIV. Het doel van die centra is om personen met autisme de beste kansen te bieden op een snelle en grondige diagnose.

Het RCA Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen het UKJA (Universitair Centrum Kinderpsychiatrie Antwerpen - ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, ZNA), OPZ Geel, het Oriëntatiecentrum en het COS Antwerpen.

Door deze samenwerking kan het COS de kennis en ervaring met betrekking tot autisme delen met andere experten. Samen kunnen we ook beter het stijgend aantal vragen rond autisme opvangen.

 

Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 23 april 2019 - 08:04
Auteur(s): Team