Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Referentiecentrum autisme

Kinderen met (een vermoeden van) autisme kunnen bij het COS terecht. Het onderzoek kan zowel plaatsvinden binnen de gewone werking van het COS als binnen de RCA-werking.

Vanaf 1/9/2020 is er een aanmeldingsstop voor alle kinderen ouder dan 3 jaar. Enkel nieuwe aanmeldingen voor kinderen jonger dan 3 jaar kunnen nog aangenomen worden. Een heronderzoek is uitzonderlijk mogelijk bij een nieuwe diagnostische vraag en na overleg met het team.

De kinderen die reeds op de wachtlijst staan worden chronologisch afgewerkt en zullen uitgenodigd worden wanneer ze aan de beurt zijn. RCA staat voor Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen. In België zijn er 7 referentiecentra, opgericht door het RIZIV. Het doel van die centra is om personen met autisme de beste kansen te bieden op een snelle en grondige diagnose.

Het RCA Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen het UKJA (Universitaire Kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, ZNA), OPZ Geel, het Oriëntatiecentrum (OLOvzw) en het COS Antwerpen. Door deze samenwerking kan het COS de kennis en ervaring met betrekking tot autisme delen met andere experten. Samen kunnen we ook beter het stijgend aantal vragen rond autisme opvangen.

Laatst aangepast: 19 november 2021

Volg Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem