Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Onderzoekstraject COS

Intakegesprek

Het onderzoekstraject in het COS start na de wachttijd met een intakegesprek met de ouders. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar uw zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind.

Mogelijke onderzoeken

Dit gesprek vormt de basis van de diverse onderzoeken op het COS:

  • De arts voert een klinisch neurologisch onderzoek uit bij het kind en doet een bevraging over de ontwikkeling en het gedrag bij de ouders.
  • De psycholoog onderzoekt de algemene intelligentie en eventueel het gedrag (bv. klasobservatie, spelobservatie, aandachts- en concentratieonderzoek).
  • De kinesist onderzoekt de motorische vaardigheden (grove en fijne motoriek).
  • De logopedist evalueert de communicatie, spraak- en taalontwikkeling.

Het multidisciplinair team brengt de resultaten van de verschillende onderzoeken samen en stelt indien nodig een diagnose.

De arts en psycholoog bespreken de conclusies met de ouders en geven advies over de verdere aanpak en begeleiding. De ouders krijgen hiervan een schriftelijk verslag.

Het COS kan de ouders helpen bij de verdere (administratieve) opvolging van de onderzoeksvragen. We kunnen hen bijstaan in vragen naar verhoogde kinderbijslag, attesten en/of voorschriften voor behandeling. We kunnen via de MDT- werking samen met de ouders een aanvraagdossier indienen voor hulp, bijstand of begeleiding vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wachttijd

Het COS werkt met wachtlijsten, omdat de vraag naar diagnostiek groter is dan de capaciteit waarvoor het COS gesubsidieerd wordt door de overheid.

De wachttijd voor een onderzoek op het COS is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het type onderzoek dat er moet gebeuren.

  • Bij kinderen jonger dan 3 jaar varieert de wachttijd tussen 4 en ongeveer 12 maanden.
  • Bij kinderen ouder dan 3 jaar varieert de wachttijd tussen 12 en 24 maanden.

Aangezien de wachttijd mede afhankelijk is van factoren die het COS zelf niet in de hand heeft, is het niet mogelijk om een mathematische berekening te doen over de wachttijd. Bovenvermelde wachttijden moeten dan ook als een indicatie gezien te worden, maar het COS kan hier geen bindende beloftes rond doen.

Voor concretere informatie over de wachttijden belt u best met de sociale dienst (+32 3 830 73 10) op maandag, woensdag of vrijdag tussen 8u30 en 12u of contacteert u ons via mail cos [at] uza [dot] be.

Onderzoeksmomenten

Het gesprek en de onderzoeken vinden plaats in het COS en zijn gespreid over meerdere dagen.

Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 30 juli 2019 - 08:07
Auteur(s): Team