Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Onderzoekstraject COS

Intakegesprek

Het onderzoekstraject in het COS start na de wachttijd met een intakegesprek met de ouders. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar uw zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit gesprek vormt de basis van de diverse onderzoeken op het COS.

Wachttijd

Het COS werkt met wachtlijsten, omdat de vraag naar diagnostiek groter is dan de capaciteit waarvoor het COS gesubsidieerd wordt door de overheid.

De wachttijd voor een onderzoek op het COS is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het type onderzoek dat er moet gebeuren.

Sinds 1/9/2020 is er een aanmeldingsstop voor alle kinderen ouder dan 3 jaar. Enkel nieuwe aanmeldingen voor kinderen jonger dan 3 jaar kunnen nog aangenomen worden. Een heronderzoek is uitzonderlijk mogelijk bij een nieuwe diagnostische vraag en na overleg met het team. De maximumleeftijd voor een heronderzoek is 7,5 jaar. De kinderen die reeds op de wachtlijst staan worden chronologisch afgewerkt en zullen uitgenodigd worden wanneer ze aan de beurt zijn.

Voor concretere informatie over de wachttijden belt u best met de sociale dienst (03 436 83 00) op maandag, woensdag of vrijdag tussen 8u30 en 12u of contacteert u ons via mail cos [at] uza [dot] be.

Mogelijke onderzoeken

Dit gesprek vormt de basis van de diverse onderzoeken op het COS:

  • De arts voert een klinisch neurologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek uit bij het kind en doet een bevraging over de ontwikkeling en het gedrag bij de ouders.
  • De psycholoog onderzoekt de algemene intelligentie en eventueel het gedrag (bv. klasobservatie, spelobservatie, aandachts- en concentratieonderzoek).
  • De kinesist onderzoekt de motorische vaardigheden (grove en fijne motoriek).
  • De logopedist evalueert de communicatie, spraak- en taalontwikkeling.

Het multidisciplinair team brengt de resultaten van de verschillende onderzoeken samen en stelt indien nodig een diagnose.

De arts en / of psycholoog bespreken de conclusies met de ouders en geven advies over de verdere aanpak en begeleiding. De ouders krijgen hiervan een schriftelijk verslag.

Het COS kan de ouders helpen bij de verdere (administratieve) opvolging van de onderzoeksvragen. We kunnen hen bijstaan in vragen naar zorgtoeslag, attesten en/of voorschriften voor behandeling, aanvraag voor niet-rechtstreeks-toegankelijke hulp … We kunnen deze service bieden tot maximum 6 maanden na het onderzoekstraject.

Onderzoeksmomenten

Het gesprek en de onderzoeken vinden plaats in het COS en zijn gespreid over meerdere dagen.

Laatst aangepast: 22 december 2021

Volg Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem