Onderzoekstraject ontwikkelingsstoornissen bij baby's, peuters en kleuters

Je kind aanmelden

Kinderen tot en met 4 jaar kunnen hier aangemeld worden bij het COS. 

Het volgend aanmeldmoment is gepland op 16/07/2024 om 9u00.

Bereid je je graag voor op dit aanmeldmoment? Hier vind je de informatie terug die gevraagd wordt bij het aanmelden van je kind. Het is aangeraden de nodige informatie tijdig te verzamelen, zodat het invullen van het aanmeldformulier vlot  verloopt.

! In het COS Antwerpen kunnen enkel kinderen wonende in de provincie Antwerpen aangemeld worden. Wonen jullie in een andere provincie? Meld je kind dan aan bij het COS in jouw provincie.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is aanmelden bij het COS niet mogelijk. Ontdek hier ook andere instanties waar je terecht kan voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen.

Het COS is geen eerstelijnsdienst. Dat betekent dat je enkel op verwijzing bij ons terecht kan. Indien je je zorgen maakt over je kind, is het belangrijk om eerst in overleg te gaan met je huisarts, kinderarts, het CLB of Kind en Gezin. 

Na aanmelding zal onze sociale dienst je aanvraag bekijken en oordelen of je kind in aanmerking komt voor het onderzoekstraject. Nadien plannen we het inschattingsgesprek in om te luisteren naar je zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind. Als je kind op de wachtlijst komt, geven we tijdens dit gesprek ook al een aantal tips over wat je tijdens de wachttijd kan doen.

Wachtlijst

Door het grote aantal aanvragen voor onderzoek binnen het COS komt je kind na aanmelding mogelijk op de wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de leeftijd van je kind en het type onderzoek dat moet gebeuren. Je ontvangt een schriftelijke uitnodiging zodra je kind aan de beurt is.

Terwijl je kind op de wachtlijst van het COS staat, kan je alvast terecht bij enkele gesubsidieerde diensten die je eventueel al verder kunnen helpen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ons aanbod

Mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen

Ons team onderzoekt het functioneren van je kind op verschillende domeinen zoals communicatie, beweging en intelligentie. We brengen de mogelijkheden en beperkingen in kaart en gaan na of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis, zoals autismespectrumstoornis (ASS), aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD), spraak- en taalstoornis, mentale beperking…

Onderzoekstraject kinderen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)

Kinderen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS) kunnen ook aangemeld worden bij het COS. De onderzoeken kunnen zowel plaatsvinden binnen de gewone werking van het COS als binnen de werking van het Referentiecentrum Autisme (RCA), waarvoor het COS eveneens erkend is.

Advies over begeleiding

Het COS begeleidt of behandelt zelf geen kinderen. Wel geven we op basis van de onderzoeksresultaten advies over de nodige behandeling en begeleiding, en helpen we je bij het vinden van de juiste hulp.

A-documenten indienen

Het COS is als multidisciplinair team erkend door het Agentschap Opgroeien om aanvraagdocumenten (A-documenten) in te dienen voor ondersteuning en aangepaste zorg vanuit de Integrale Jeugdhulp.

Hoe verloopt een onderzoekstraject in het COS?

-

Intakegesprek

Na de wachttijd start het onderzoekstraject met een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar je zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van je kind. Je kind hoeft niet aanwezig te zijn bij dit gesprek.  

Onderzoeken

Na het intakegesprek plannen we verschillende onderzoeken in.

  • De arts nodigt je uit voor een gesprek over de ontwikkeling en het gedrag van je kind, en zal ook een medisch onderzoek bij je kind uitvoeren. Afhankelijk van de vraag zal een kinder-neurologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek plaatsvinden.
  • De psycholoog onderzoekt de verstandelijke mogelijkheden en observeert het gedrag en de sociaal-emotionele vaardigheden van je kind. Soms gaat de psycholoog ook op school kijken.
  • De kinesist bekijkt de motoriek.
  • De logopedist evalueert de spraak- en taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden.
     

Na overleg met het team worden de onderzoeksresultaten met jou besproken en geven we adviezen over de verdere aanpak en begeleiding van je kind. Bij dit gesprek hoeft je kind niet aanwezig te zijn. We bezorgen jou nadien een verslag.

Het gesprek en de onderzoeken vinden plaats in het COS en zijn gespreid over meerdere dagen.

Tip

Het onderzoek op het COS kan enkele uren in beslag nemen. Je voorziet best een tussendoortje voor je kind en iets waar je kind graag mee speelt om zich tijdens het wachten mee bezig te houden.

Kostprijs van het onderzoekstraject

De kostprijs van een traject bedraagt €86,31. Indien je kind jonger is dan 12 maanden op het moment van het onderzoek bedraagt de kostprijs €43,15. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Bij een onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het Referentiecentrum Autisme betaal je zelf €2,15 per uur diagnostiek of coördinatiesessie.

Meer info? 

Lees onze folder

Laatst aangepast: 10 juni 2024

Adres: Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem