Onderzoekstraject COS

Intakegesprek

Het onderzoekstraject in het COS start na de wachttijd met een intakegesprek met de ouders. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar uw zorgen en vragen over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind.

Mogelijke onderzoeken

Dit gesprek vormt de basis van de diverse onderzoeken op het COS:

  • De arts voert een klinisch neurologisch onderzoek uit bij het kind en de bevraging over de ontwikkeling en het gedrag bij de ouders.
  • De psycholoog onderzoekt de algemene intelligentie en eventueel het gedrag (bv. klasobservatie, spelobservatie, aandachts- en concentratieonderzoek).
  • De kinesist onderzoekt de motorische vaardigheden (grove en fijne motoriek).
  • De logopedist evalueert de communicatie, spraak- en taalontwikkeling.

Het multidisciplinair team brengt de resultaten van de verschillende onderzoeken samen en stelt indien nodig een diagnose.

De arts en psycholoog bespreken de conclusies met de ouders en geven advies over de verdere aanpak en begeleiding. De ouders krijgen hiervan een schriftelijk verslag.

Het COS kan de ouders helpen bij de verdere (administratieve) opvolging van de onderzoeksvragen. We kunnen hen bijstaan in vragen naar verhoogde kinderbijslag, attesten en/of voorschriften voor behandeling. We kunnen via de MDT- werking samen met de ouders een aanvraagdossier indienen voor hulp, bijstand of begeleiding vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wachttijd

Voor kindjes tot 3 jaar is er geen wachttijd. Ze krijgen meestal onmiddellijk een afspraak.

Aangezien de hoofdopdracht van het COS vroegdetectie is, vinden we het belangrijk om, als er zich op een dergelijke jonge leeftijd problemen voordoen, hier zo snel mogelijk op in te spelen.

Bij kinderen ouder dan 3 jaar maken we een onderscheid in wachttijd afhankelijk van de vraagstelling. De wachttijd varieert tussen 6 en 15 maanden.

Onderzoeksmomenten

Het gesprek en de onderzoeken vinden plaats in het COS en zijn gespreid over meerdere dagen.

Deze informatie werd laatst aangepast op dinsdag 06 maart 2018 - 08:03
Auteur(s): Team centrum voor ontwikkelingsstoornissen (cos)