Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Follow-up centrum Antwerpen prematuren

Het Follow-up Centrum Antwerpen is een samenwerking tussen de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) UZ Antwerpen (UZA), NICU Gasthuiszusters Antwerpen vzw (GZA) en NICU Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (ZNA).

Reden van opvolging

Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans op ontwikkelingsproblemen. Vroegtijdige opsporing van eventuele problemen is erg belangrijk zodat de ontwikkeling van deze kinderen optimaal kan gestimuleerd en ondersteund worden.

Doelgroep

Kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram.

Vaste onderzoeksmomenten

De kinderen worden op vaste onderzoeksmomenten uitgenodigd voor een multidisciplinair onderzoek.

De onderzoeken kunnen gebeuren op de volgende leeftijden:

  • Gecorrigeerde leeftijd van 3 tem 5 maanden
  • Gecorrigeerde leeftijd van 9 tem 13 maanden
  • Gecorrigeerde leeftijd van 22 tem 25 maanden
  • Tussen de leeftijd van 4,5 en 5,5 jaar

Onderzoek

Een multidisciplinair team voert de onderzoeken uit. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

De onderzoeksresultaten worden met de ouders besproken. Het team geeft adviezen en oriënteert indien nodig naar gepaste hulpverlening. 

Kostprijs

Het RIZIV voorziet een tegemoetkoming, mits aansluiting bij een Belgische mutualiteit. Het onderzoek zal voor de ouders maximum 12 EUR kosten.

Laatst aangepast: 19 november 2021

Volg Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem