Onderzoekstraject bij prematuur geboren kinderen

Het Follow-up Centrum Antwerpen is een samenwerking tussen de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) UZ Antwerpen (UZA), NICU Gasthuiszusters Antwerpen vzw (GZA) en NICU Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (ZNA). Samen bieden we een follow-upprogramma (conventie) aan prematuur geboren kinderen om eventuele ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk op te sporen.

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden hierover ingelicht bij ontslag uit de NICU en worden later door het COS gecontacteerd voor een afspraak.

Wie komt in aanmerking voor de opvolging?

  • Kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken
  • Kinderen met een geboortegewicht minder dan 1500 gram

Prematuur geboren kinderen, die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen op indicatie opgevolgd worden binnen de COS-werking.

Waarom wordt je kind opgevolgd?

Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans op ontwikkelingsproblemen. Vroegtijdige opsporing van eventuele problemen is belangrijk zodat de ontwikkeling van je kind optimaal kan gestimuleerd en ondersteund worden.

Wanneer wordt je kind gezien op het COS?

Je kind wordt op vaste momenten uitgenodigd voor een multidisciplinair onderzoek. De onderzoeken kunnen gebeuren op de volgende leeftijden:

  • Gecorrigeerde leeftijd van 3 tem 5 maanden
  • Gecorrigeerde leeftijd van 9 tem 13 maanden
  • Gecorrigeerde leeftijd van 22 tem 25 maanden
  • Tussen de leeftijd van 4,5 en 5,5 jaar

Wat houdt het onderzoekstraject in?

Een multidisciplinair team voert de onderzoeken uit. De ontwikkeling van je kind wordt in kaart gebracht op de verschillende ontwikkelingsdomeinen: we kijken naar de groei, de ontwikkeling van het bewegingspatroon, de spel- en denkontwikkeling, de taal en het gedrag van je kind.

De onderzoeksresultaten worden nadien met jou besproken. Het team geeft adviezen en oriënteert indien nodig naar gepaste hulpverlening en begeleiding. 

Wat is de kostprijs van het onderzoekstraject?

Het RIZIV voorziet een tegemoetkoming, mits aansluiting bij een Belgische mutualiteit. Het onderzoek zal voor de ouders maximum 15 EUR kosten.

Laatst aangepast: 28 april 2023