Team

Artsen

Consulenten

Psychologen

Verpleegkundig trajectbegeleiders

Administratieve medewerkers

Medewerkers

Diëtiek

Verpleegkundigen

  • Verpleegkundig trajectbegeleider MOCA
    verpleegkundige dagziekenhuis

Patiëntenverenigingen

  • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.

  • De Jongerenafdeling van de Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert activiteiten en ontmoetingsdagen voor jongeren tijdens of na een kankerbehandeling.