Team

Diensthoofd

  • Diensthoofd neurologie (neurologische kanker, hoofdpijn, bewegingsstoornissen, geheugenstoornissen, zeldzame ziekten)

Artsen

Psychologen

Psychologisch assistenten

Medewerkers

Verpleegkundigen

Diëtiek

Patiëntenverenigingen

  • Vereniging voor patiënten met MSA of Meervoudig Systeem Atrofie.

  • De ALS Liga België staat voor hoop, transparantie en solidariteit. Als niet-gesubsidieerde nationale ALS-organisatie is het hun missie om op zowel nationaal als internationaal vlak de belangen van pALS (patiënten met ALS) te behartigen.

  • De MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS (PmMS) en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat PmMS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden.