Team

Kinderoncologen en -hematologen

Consulenten

Verpleegkundig trajectbegeleiders

Studiecoördinatoren

Logopedisten

Psychologen

Apothekers

Medewerkers

Patiëntenbegeleiding

Pedagogisch medewerkers

Verpleegkundigen

Patiëntenverenigingen

  • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.