Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Intensieve zorg: een hoogtechnologische omgeving

Wie een familielid op intensieve zorg bezoekt, is vaak onder de indruk van de ingewikkelde apparatuur, slangetjes en piepende monitors. Waarvoor dient al die technologie? Omdat iemand op intensieve zorg in principe in levensgevaar verkeert, zorgen we zo voor non-stop ondersteuning en bewaking.

Ondersteuning met zuurstof, medicatie, voeding, vocht of orgaanvervangende machines

 • Patiënten krijgen vaak via een neusbril en soms via een masker extra zuurstof.
 • Een aantal patiënten wordt machinaal beademd, soms houden we ze in een kunstmatige coma.
 • Via een infuus krijgt de patiënt medicatie, aangepaste voeding en vocht.
 • Sommige patiënten hebben een maagsonde voor voeding, medicatie of de afvoer van maagsap.
 • Soms hebben patiënten nood aan orgaanvervangende therapieën zoals nier- of leverdialyse.

Bewaking van de bloeddruk, de urine en het zuurstofgehalte in het bloed

 • Een katheter in de slagader zorgt voor een permanente monitoring van de bloeddruk.
 • Via elektrodes op de borstkas wordt voortdurend de hartfrequentie gemeten.
 • Via een blaassonde gaan we na hoe vaak de patiënt plast om het vochtgehalte op peil te houden.
 • Een meettoestelletje op de vingertop of de oorlel registreert het zuurstofgehalte in het bloed.
 • Het UZA werkt mee aan een onderzoek naar neurologische monitoring van de hersenactiviteit.

Een gespecialiseerde medische en verpleegkundige omkadering

 • Aan de hand van de Glasgow-comaschaal bepaalt de verpleegkundige hoe wakker de patiënt is.
 • Regelmatig wordt met een lichtje de reactie van de pupillen gemeten.
 • Er wordt regelmatig bloed afgenomen, meestal via een speciale katheter in een slagader, voor diverse bepalingen.

Een permanente gegevensstroom via het ICT-werkstation

 • De dienst intensieve zorg van het UZA werkt zo goed als papierloos.
 • De gegevens van monitoring, het beademingstoestel of het klinisch labo worden rechtstreeks ingelezen en bewaard, naast de input van artsen en verpleegkundigen.
 • Deze en andere data worden permanent opgeslagen in een geavanceerd patiëntendata-managementsysteem (PDMS).
 • Dit is rechtstreeks gelinkt aan een andere elektronische database met de medische gegevens van de patiënt.

Zijn er toestellen die u niet kent?

Vraag dan gerust uitleg aan de verpleegkundige die uw familielid verzorgt. Probeer echter tijdens uw korte bezoek meer aandacht te besteden aan uw familielid zelf dan aan alle toestellen rondom.