Het kinderdiabetesteam

Het Diabetescentrum voor Kinderen en Adolescenten staat in voor de zorg van kinderen en jongeren met diabetes. Het multidisciplinair team werkt nauw samen om de patiënten optimaal te begeleiden op medisch en psychosociaal vlak. Het team wil therapietrouw stimuleren en een zo goed mogelijke levenskwaliteit voor de patiënt nastreven. Hiervoor gebruikt het team de nieuwste technologieën en behandelingswijzen, zoals insulinepompen, insuline boluscalculators en telemonitoring om de insuline zo accuraat mogelijk te doseren of aan te passen. 

Conventiecentrum

Het kinderdiabetesteam van het UZA is erkend door het RIZIV als kinderconventiecentrum. We begeleiden ruim 300 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar om diabetes optimaal in hun leven in te passen. Het UZA kinderdiabetesteam werkt gestructureerd samen met kinderartsen in KLINA, St.-Jozef Malle, AZ Turnhout, H. Hartziekenhuis Lier en St.-Dimpna Geel. De begeleiding door de verschillende teamleden is kosteloos. Enkel de raadplegingen bij de kinderarts-diabetoloog moeten betaald worden. Lees meer over conventies in het UZA.

Wie maakt deel uit van het kinderdiabetesteam?

 • 2 kinderartsen
 • 4 (verpleegkundigen)-educatoren
 • 3 diëtisten
 • 2 kinderpsychologen
 • sociaal verpleegkundige
 • secretaresse

Wat doet het kinderdiabetesteam?

Intensieve begeleiding

Het kinderdiabetesteam begeleidt uw kind intensief in het ziekenhuis. Thuis wordt de begeleiding verdergezet per telefoon, e-mail, specifieke software en de nieuwste communicatiemiddelen. Het kinderdiabetesteam bezoekt het kind thuis, op school, in de kinderopvang, de jeugdbeweging … Het team staat in voor de educatie, begeleiding en opvolging bij diabetes.

Altijd stand-by voor acute problemen 

Het kinderdiabetesteam is 365 dagen per jaar bereikbaar, 24 uur per dag, om acute problemen op te vangen.

Onderzoek en research

Het kinderdiabetesteam van het UZA neemt veelvuldig deel aan studies en onderzoek:

 • Onderzoek naar diabetespreventie en uiteindelijke genezing. Dit doen we via klinische studies over immuuntherapie, betacelregeneratie en stamceltherapie.
 • Onderzoek naar het gebruik van meetsystemen die de suikerwaarden continu meten
 • Onderzoek met nieuwe insulinepompen
 • complicaties vroegtijdig opsporen en voorkomen.
 • Tools ontwikkelen voor voedingseducatie zoals onze zelfgeschreven voedingsatlas. Lees meer op www.sweetbee.be
 
Laatst aangepast: 16 Mei 2018
Auteur(s): Team diabetes kinderen