Team

Diensthoofd

Artsen

Medewerkers

Hoofdverpleegkundige

Verpleegkundigen

Patiëntenverenigingen

 • Het MDPB-programma (Marrow Donor Program Belgium) van het Rode Kruis beheert de gegevensdatabank van stamcellen uit beenmerg, bloed en navelstrengbloed.

 • Kankerspoken informeert en ondersteunt kinderen (4 tot 18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of naasten. Daarnaast informeert Kankerspoken ook ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat. Op die manier wordt hen geleerd beter met de situaties om kunnen gaan.

 • Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw (afgekort: LVV) is een patiëntenorganisatie vóór en opgericht door (ex-) lymfeklierkankerpatiënten. LVV is actief in heel Vlaanderen en richt zich op jong tot oud. LVV kan dan ook beroep doen op vrijwilligers die zelf de ziekte gehad hebben of van nabij hebben meegemaakt. LVV heeft geen personeelsleden in dienst en wordt dus volledig gedragen door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor alle lotgenoten.

 • SJK is er voor jonge mensen (18 tot 35 jaar) die geconfronteerd worden met kanker. De stichting informeert en brengt jongeren met elkaar in contact, ook via internet.

 • De MPN stichting is er voor patiënten met essentiële trombocytemie (ET), polcythaemia vera (PV) en myelofibrose (MF).

 • De Stichting Zeldzame Bloedziekten biedt informatie over zeldzame hematologische aandoeningen.

 • Een hemofilievereniging die alle hemofiliepatiënten groepeert en gemeenschappelijke bekommernissen deelt.

 • De Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiëntens behartigt de belangen van mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke afwijkingen binnen congenitale stolling.

 • Kom op tegen Kanker komt op voor de belangen van de kankerpatiënt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang van patiënten en hun naasten, informatiecampagnes en steun aan wetenschappelijk onderzoek.

 • The World Federation of Hemophilia is een internationale organisatie die zich bezighoudt met mensen die lijden aan erfelijke bloedaandoeningen.

 • De Belgische Stichting tegen Kanker is een nationale organisatie in de kankerbestrijding, in overeenstemming met de federale en regionale bevoegdheden en met de politieke prioriteiten op het vlak van volksgezondheid. De doelstellingen zijn: steun aan het wetenschappelijke onderzoek, sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

 • De Jongerenafdeling van de Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert activiteiten en ontmoetingsdagen voor jongeren tijdens of na een kankerbehandeling.

 • CMP

  Contactgroep voor Multipel myeloom Patiënten in Vlaanderen biedt informatie over multipel myeloom voor patiënten en hun familie.

 • Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, een netwerk voor palliatieve zorg in de Antwerpse regio.

 • De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen.

 • Patiëntenvereniging voor mensen na een allogene stamceltransplantatie: lotgenotencontact, informatieve en ontspannende activiteiten en belangenbehartiging.

 • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.

 • De lymfklierkankervereniging Vlaanderen is een lotgenotengroep voor mensen met de ziekte van Hodgkin of het non-Hodgkinlymfoom, hun partners en familie.

 • Initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend, ... verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

 • Els-Smiley vindt oplossingen om sociaal contact van langdurig zieke kinderen mogelijk te maken.