Doorverwijzende artsen: communicatie

Doorverwijzende artsen: communicatie

Het UZA hecht veel belang aan een goede communicatie met artsen die patiënten naar ons ziekenhuis doorverwijzen. Er is heel wat digitale informatie ter beschikking en er wordt hard gewerkt aan een overkoepelend Antwerps portaal om het uitwisselen van patiëntengegevens nog eenvoudiger te maken.

Welke patiëntgerelateerde informatie is digitaal beschikbaar in het UZA?

1. Administratieve gegevens

Het betreft meldingen met betrekking tot opname in en ontslag uit het ziekenhuis en in geval van overlijden van een patiënt. Deze worden in Medibridge Flash formaat gegeven. Indien u deze administratieve gegevens niet meer per fax of brief wenst te ontvangen, kan u dit altijd melden via medibridge [at] uza [dot] be

2. Medische gegevens

Van deze documenten wordt nog steeds een papieren equivalent per post opgestuurd omdat het Medibridge-systeem niet toelaat om het gebruik ervan op te volgen en moest u om één of andere reden (tijdelijk) (geen) Medibridge (meer) gebruiken, ontvangt toch nog steeds de nodige informatie omtrent uw patiënten.

Gegevens van medisch-technische diensten

De protocollen van volgende diensten zijn beschikbaar in Medidoc formaat (DMA-IMA) en worden automatisch aan de aanvragers bezorgd van zodra ze beschikbaar zijn.

  • radiologie
  • NMR
  • pathologische anatomie
  • nucleaire geneeskunde

De protocollen van het labo zijn beschikbaar in HEALTH One formaat (HDM-LAB) en worden automatisch aan de aanvragers bezorgd van zodra ze beschikbaar zijn.

Gegevens van klinische diensten

Alle medische diensten beschikken over de mogelijkheid om hun briefwisseling via Medibridge te bezorgen. De verslagen worden aangeleverd in Medidoc-formaat (DMA-REP).

Op voorwaarde dat de arts voor het betrokken contact als verwijzer of huisarts bekend is en volgens onze gegevens een Medibridge adres heeft, kunnen deze documenten geformateerd door het aanmakend specialisme worden verstuurd.

Artsen of secretariaatsmedewerkers dienen expliciet de opdracht te geven om een document via Medibridge te versturen.

Wat te doen in geval van problemen?

Artsen die geen enkel gegeven vanuit het UZA doorkrijgen - alhoewel de voorwaarden in dit document beschreven voldaan zijn - verifiëren best eerst of ze in het UZA als Medibridger bekend zijn. Dit kan best op onderstaand mailadres. Indien u beschikt over e-mail kan u voor deze vragen en meldingen het beste mailen naar medibridge [at] uza [dot] be

Voor problemen in verband met zendingen van het labo (formaat of inhoud) kan u contact opnemen met het labo. Via telefoon kan dit op het nummer +32 3 821 37 54 of e-mail aan laboratorium [at] uza [dot] be

Indien u enkel problemen hebt met zendingen vanuit een bepaald specialisme, kunt u zich best tot de dienst zelf wenden.

Publicaties voor artsen

In de UZA-boekenreeks voor huisartsen en specialisten wordt in verschillende delen de belangrijkste medische specialismen, innovaties en inzichten in medisch-wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis gebundeld. Het UZA zet hoog in op kwaliteitsvolle totaalzorg en efficiënte samenwerking met artsen-verwijzers. Via deze reeks ontdekt u wat u en uw patiënten mogen verwachten in het UZA.

Lees de publicaties voor artsen.

 

Laatst aangepast: 05 juli 2023
Auteur(s):