Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Stamceltherapie

Stamceltherapie

Bij een stamceltransplantatie krijgt de patiënt gezonde, goedwerkende stamcellen toegediend. Deze ongespecialiseerde stamcellen zijn in staat om in een ander soort lichaamscel te veranderen en zo defecte of afwezige cellen in het lichaam te vervangen.

Soms kunnen hiervoor stamcellen van de patiënt zelf gebruikt worden, maar meestal staat iemand anders (een donor) gezonde stamcellen af.

Er bestaan verschillende soorten stamcellen, die elk kunnen uitgroeien tot bepaalde gespecialiseerde lichaamsceltypes. Hierdoor kunnen ze ingezet worden om een brede waaier aan aandoeningen te behandelen.

Het bekendste voorbeeld van stamceltherapie is hematopoïetische stamceltransplantatie (transplantatie van bloedvormende of hematopoïetische stamcellen). Ook andere soorten stamcellen kennen meer en meer specifieke toepassingen in de kliniek.

Hematopoïetische stamceltransplantatie

Bij een hematopoïetische stamceltransplantatie krijgt de patiënt gezonde, goedwerkende stamcellen van een donor toegediend via een bloedtransfusie. Deze stamcellen zijn in staat om de verschillende bloedceltypes aan te maken en zorgen er zo voor dat defecte of afwezige cellen in het bloed vervangen worden.

Lees hier meer over hematopoïetische stamceltransplantatie.

Andere soorten stamcelbehandelingen

Andere soorten stamcelbehandeling die reeds hun toepassing in de (experimentele) klinische praktijk vinden, zijn bijvoorbeeld:

Limbale stamceltherapie

Met een limbale stamceltherapie kunnen we de voorraad limbale stamcellen in het oog weer op peil brengen. Hierbij worden de resterende limbale stamcellen van de patiënt weggenomen en vermenigvuldigd in het laboratorium, om vervolgens opnieuw in het oog getransplanteerd te worden.

Lees hier meer over limbale stamceltherapie.

Hepatische stamceltherapie

Bij hepatische stamceltherapie krijgt de patiënt met een ernstige leveraandoening hepatische stamcellen (stamcellen uit de lever) van een gezonde donor toegediend die de leverfunctie kunnen ondersteunen.

Lees hier meer over hepatische stamceltherapie.

Contact CCRG