Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Verzakkingen (prolaps)

Voor verzakkingen kunt u in de Klein Bekken Kliniek van het UZA terecht. Deze bestaat uit een multidisciplinair team van gynaecologen, urologen, darmchirurgen en maagdarmspecialisten, kinesisten en psychologen.

Wat zijn verzakkingen?

Bij een verzakking (prolaps) is het steunweefsel dat de blaas, het laatste stukje van de darm of de baarmoeder ter plekke houdt, verzwakt. Hierdoor kan een uitpuiling ontstaan. 

Welke soorten verzakkingen zijn er?

 • Verzakking van de blaas (blaasverzakking of cystokèle): met uitpuiling van de voorwand van de vagina als gevolg
 • Verzakking van de darm (darmverzakking of rectokèle): met uitpuiling van de achterwand van de vagina als gevolg
 • Verzakking van de baarmoeder (baarmoederverzakking of descensus uteri): indaling van de baarmoeder naar de uitmonding van de vagina toe

Er bestaan ook nog andere verzakkingen, zoals een verzakking van de top van de vagina (vaginatopverzakking) nadat de baarmoeder werd verwijderd.

Wat zijn de symptomen?

Mogelijke klachten zijn:

 • een zwaartegevoel
 • een bol ter hoogte van de geslachtsorganen
 • ongewild urineverlies (urine incontinentie)
 • verstopping of constipatie van de stoelgang

Hoe worden verzakkingen behandeld?

In het UZA werken we binnen de Klein Bekken Kliniek met een multidisciplinair team bestaande uit gynaecologen, urologen, darmchirurgen en maagdarmspecialisten, kinesisten en psychologen aan de behandeling van verzakkingen.  

Onderzoeken

Tijdens een eerste onderzoek gaan we na van welk type verzakking er sprake is. Meestal gaat het om een eenvoudig vaginaal onderzoek, zoals een uitstrijkje. Vervolgens nemen we een transperineale echografie (bekkenbodemechografie) om vast te stellen welke organen er juist verzakt zijn en in welke mate. Dankzij deze heel specialistische echografie kunnen we:

 • de verschillende organen (blaas, baarmoeder, eierstokken, darm) beoordelen
 • de mate waarin de organen bewegen tijdens het uitvoeren van druk of persen nagaan
 • gedetailleerd vaststellen welke organen verzwakt zijn
 • nagaan hoe het gesteld is met de spieren in het bekken en de sluitspieren van de blaas en darm

Afhankelijk van de bevindingen kan verder aanvullend onderzoek gebeuren, zoals een urodynamisch onderzoek of een maagdarm onderzoek met bijvoorbeeld een verder onderzoek van de sluitspier van de darm.

(Gecombineerde) behandeling

We pakken problemen ter hoogte van het kleine bekken steeds breed aan, via meerdere wegen tegelijk. De behandeling kan bestaan uit (een combinatie van) medicijnen, kinesitherapie en heelkunde. Uw arts overlegt steeds met u de mogelijke behandelopties en legt uit wat u voor, tijdens en na uw behandeling kunt verwachten.

(Vaginale) medicijnen

Vaak schrijven we gedurende enige tijd een lage dosis vrouwelijk hormoon voor, om de weefsels terug te versterken en de invloed van dit effect te bekijken. Ook bij sommige vormen van urineverlies (urine-incontinentie) zullen we medicijnen voorschrijven.

Kinesitherapie

Onze gespecialiseerde kinesisten van de Klein Bekken Kliniek kunnen de meeste klachten van pijn, moeilijke stoelgang en urineverlies zeer gericht aanpakken met specifieke trainingsschema’s.

Heelkunde

Vaak zullen verzakkingen met klachten heelkundig hersteld worden. Het UZA heeft voor alle mogelijke ingrepen bijzondere heelkundige expertise opgebouwd. Hieronder vindt u overzicht van de meest voorkomende ingrepen.

Blaasophaling

Blaasophaling (colporraffia anterior of voorwandplastiek) is een ingreep die wordt uitgevoerd bij blaasverzakking en uitpuiling van de voorwand van de vagina.

Via de vagina wordt het steunweefsel onder de blaas terug hersteld. Meestal gebeurt dat met uw eigen weefsel, maar in speciale gevallen, gebruiken we een zogenaamde mesh of kunststofmatje.

Achterwandherstel

Achterwandherstel (colportaffia posterior) is een ingreep die wordt uitgevoerd bij een darmverzakking en uitpuiling van de achterwand van de vagina.

Via de vagina wordt het steunweefsel onder de darm terug hersteld. Meestal gebeurt dat met uw eigen natuurlijke weefsel. Als de darmverzakking zich niet enkel aan het onderste stuk van de darm bevindt, maar ook hoger, kan het zijn dat onze gespecialiseerde darmchirurgen het steunweefsel via een kijkoperatie of laparoscopie toch met een kunststofmatje of mesh herstellen.

(Vaginale) hysterectomie

Een verzakking van de baarmoeder kan, afhankelijk van de noden en klachten, met verschillende technieken behandeld worden.

 • Wanneer er nog een kinderwens is, kan gekozen worden voor een techniek waarbij de baarmoeder bewaard en opgehecht wordt (zie hieronder sacrospineuze fixatie of pectopexie).
 • Wanneer er geen kinderwens meer is of bij andere aandoeningen, kan de baarmoeder (via de vagina) verwijderd worden. Deze procedure is gekend als een (vaginale) hysterectomie.

Bekkenbodemtherapie en sling operatie

Soms gaat een blaasverzakking gepaard met urineverlies (bij lachen, niezen, hoesten, trap lopen, iets zwaar opheffen). We spreken dan van stressincontinentie. De eerste en basisbehandeling hiervan bestaat uit bekkenbodemtherapie, maar als deze onvoldoende resultaat geeft, gaan we over tot een zogenaamde sling operatie. Hierbij wordt een klein bandje kunststof onder de urineleider geplaatst, zodat deze opnieuw ondersteund wordt en terug sluit wanneer de druk toeneemt. Het succespercentage na 5 tot 10 jaar is over de 95%.

Sacrospineuze fixatie

Sacropspineuze fixatie is een van de mogelijke ingrepen om vaginatopverzakkingen te behandelen. Via de vagina wordt de top van de vagina terug vastgehecht aan een van de bekkenligamenten. Dit is een ingreep waarbij binnen onze dienst heel veel ervaring is.

Kijkoperatie of laparoscopie: sacrocolpopexie en pectopexie

Vaginatopverzakkingen kunnen ook met een kijkoperatie (laproscopie) via de buik worden hersteld. De vaginatop wordt hierbij met een kunststofmatje vastgehecht bevestigd aan het heiligbeen (sacrocolpopexie) of naar de voorzijde toe (pectopexie), wat een meer natuurlijke richting van de vagina is. Voor beide ingrepen bestaat binnen het UZA veel ervaring.

Afhankelijk van de te verwachten moeilijkheden kan de kijkoperatie met een gewone laparoscopie worden uitgevoerd of met een robot laparoscopie, de zogenaamde Da Vinci procedure.

Complexe en zeldzame ingrepen

In het UZA worden bij verzakkingen ook de meer complexe en meer zeldzame ingrepen uitgevoerd. Het gaat dan vaak om ingrepen waarbij een deel van de baarmoeder wordt verwijderd en een deel bewaard wordt om een goede hechting van de top van de vagina, blaas of darm te realiseren. Deze procedures worden steeds persoonlijk met u besproken.

Laatst aangepast: 19 november 2019
Auteur(s): Team