Slokdarmkanker

Wat is slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel van de slokdarm. Meestal, maar niet altijd, bevindt het gezwel zich in het onderste deel van de slokdarm, boven de overgang naar de maag. Het gezwel blokkeert vaak eerst de doorgang van vast voedsel, later ook van drank naar de maag. Dat is meestal het belangrijkste symptoom dat aanleiding geeft tot de diagnose. Elk jaar krijgen in België ongeveer 1500 personen de diagnose van slokdarmkanker. 

Wat zijn de klachten en symptomen bij slokdarmkanker?

De meest voorkomende kenmerken van slokdarmkanker:

  • Passageklachten: eten zakt niet goed doorheen de slokdarm
  • Verminderde eetlust
  • Gewichtsverlies
  • Pijnlijk en vol gevoel in de buurt van het borstbeen
  • Duizeligheid en vermoeidheid
  • Ontlasting is teerachtig of zwart door bloedverlies uit een beschadigde slokdarm
  • Braken van bloed
  • Veel en lang hikken

Hoe wordt de diagnose slokdarmkanker gesteld?

Als u bovenstaande symptomen ervaart, neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Hij zal een lichamelijk onderzoek en een bloedanalyse uitvoeren. Als uw huisarts slokdarmkanker vermoedt, verwijst hij u door naar een specialist. De specialist zal verder onderzoek doen om de diagnose te bepalen. Onmiddellijk na de diagnose worden een aantal onderzoeken uitgevoerd om de uitgebreidheid van de tumor, lokaal en op afstand, vast te stellen.

Mogelijke onderzoeken bij (een vermoeden van) slokdarmkanker zijn:

Hoe wordt slokdarmkanker behandeld?

Na de nodige onderzoeken bespreekt de arts in een multidisciplinair team de behandelopties. Uw arts zal de mogelijkheden steeds met u overleggen.

Bij behandeling van een slokdarmtumor, zijn er verschillende scenario's mogelijk:

Ingreep

Zonder voorbehandeling

Als de tumor nog in een beginstadium zit, wordt u best onmiddellijk geopereerd. Bij een slokdarmresectie wordt (een deel van) de slokdarm verwijderd. Dat kan zowel met het robotsysteem (via kleine gaatjes, zonder grote insneden), als via open chirurgie. Het is geen eenvoudige ingreep, omdat de slokdarm in de hals begint, doorheen de borstholte loopt en overgaat in de maag. 

Lees hier meer over het chirurgisch zorgtraject bij slokdarmkanker

Met voorbehandeling (chemotherapie en radiotherapie)

Als de tumor al verder is doorgegroeid of er verdachte lymfeklieren zijn aangetroffen in de buurt van de slokdarm, stellen we een voorbehandeling met chemotherapie en bestraling voor. De radiotherapie wordt dagelijks (op werkdagen) toegediend via een radiotherapietoestel, in een afdeling van het Iridium Kankernetwerk. De wekelijkse chemotherapie krijgt u in UZA zelf toegediend, via het oncologisch- en hematologisch dagcentrum. U krijgt chemotherapie en radiotherapie gedurende 5-6 weken. 

De combinatie van chemotherapie en radiotherapie kan na een aantal weken bijwerkingen veroorzaken zoals: ontsteking van de slijmvliezen van de slokdarm, verminderde eetlust, slikproblemen, misselijkheid/braken.

Zes tot acht weken na het einde van de chemoradiotherapie vindt de operatie van de slokdarmkanker plaats. Lees hier meer over het chirurgisch zorgtraject bij slokdarmkanker

Indien nodig wordt, na multidisciplinair overleg, op voorhand beslist dat een operatie van de slokdarmkanker niet mogelijk is. In dit geval krijgt u enkel chemoradiotherapie.

Radiotherapie en chemotherapie

Is de slokdarmkanker vanaf het moment van de diagnose al uitgezaaid (gemetastaseerd), dan is een operatie of radiotherapie niet mogelijk. We starten dan een (palliatieve) chemotherapie op met als doel uw leven zolang mogelijk te verlengen, met behoud van een zo goed mogelijke levenskwaliteit. Meestal gaat het om combinaties van 2 chemotherapiemiddelen.

Als uw algemene toestand een zware ingreep niet toelaat, kan ook in overleg beslist worden om de tumor alleen met een combinatie van bestraling en chemotherapie te behandelen.

Laatst aangepast: 10 februari 2020
Auteur(s): Team gastro-enterologische kanker