Sentinel Node procedure

Het uitgangspunt van de Sentinel Node procedure is dat een tumor eerst draineert naar de schildwachtklier, poortwachterklier of sentinelklier, en van daaruit verder uitzaait naar de andere lymfeklieren. Door het inspuiten van een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof (tracer) kunnen we de lymfedrainage bestuderen. Zo kunnen we de locatie bepalen van de eerste lymfeklier waarnaar de tumor als eerste draineert. Dit onderzoek dient als voorbereiding op een operatie.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Als u de dag van de procedure geopereerd wordt, moet u de voorbereidingen voor de operatie volgen, zoals nuchter blijven.
 • Als u pas de dag na de procedure geopereerd wordt, zijn er geen bijzondere voorbereidingen nodig:
  • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
  • U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen innemen.
  • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Verwittig op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
  • Als u borstvoeding geeft, dient u dit gedurende 24 uur na het onderzoek te onderbreken. Overleg met uw arts. Verwittig op voorhand als u borstvoeding geeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • Er wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof ingespoten rond de tumor, onderhuids vlak boven de tumor of rond het litteken.
 • De vloeistof verspreidt zich via de lymfebanen naar de eerste lymfeklier waarnaar de tumor als eerste draineert.
 • Deze stof moet 30 à 60 minuten inwerken. De arts of verpleegkundige meldt u het uur waarop de foto's worden genomen. 

Het onderzoek

 • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel met de camera boven u.
 • Iedere opname duurt 5 minuten.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.
 • Indien mogelijk zal de arts de plaats van de sentinelklier op de huid markeren. Het is mogelijk dat er meerdere sentinelklieren gevonden worden.
 • Als bij de eerste opname de poortwachterklier nog niet zichtbaar is, beslist de arts of er opnieuw opnames gemaakt worden, al dan niet na het toedienen van een extra dosis van de tracer.

Na het onderzoek

 • De arts of verpleegkundige zal u verwittigen als u de afdeling mag verlaten.
 • Als u de dag van de procedure geopereerd wordt, wordt u na het onderzoek terug naar uw kamer gebracht.
 • Als u pas de dag na de procedure geopereerd wordt, geldt hetvolgende:
 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer. 

Resultaten

De foto’s en de nog aanwezige radioactiviteit in de schildwachtklier dienen als ondersteuning van de chirurg bij het opsporen van de sentinelklier tijdens de operatie. De schildwachtklier wordt tijdens de operatie verwijderd en vervolgens onderzocht door de anatoom patholoog.

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • Iedere opname duurt 5 minuten.
 • U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Als bij de eerste opname de poortwachterklier nog niet zichtbaar is, beslist de arts of er na een bepaalde tijd opnieuw opnames gemaakt worden, al dan niet na het toedienen van een extra dosis van de tracer.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen. 

Laatst aangepast: 12 december 2023