Sacrale neuromodulatie

Wat is sacrale neuromodulatie?
Verloop van behandeling
Levensduur van de batterij
Wat zijn de resultaten?

Wat is sacrale neuromodulatie?

Meer dan 45 miljoen mensen in Europa hebben te maken met blaascontroleproblemen. Sacrale neuromodulatie draagt bij aan het herstel van de normale zenuwactiviteit, waardoor er meer controle is over de blaas. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van een geïmplanteerde neuromodulator. Dit apparaatje geeft, via een geïmplanteerde electrode, lichte elektrische pulsen af aan een zenuw die vlak boven uw staartbeen ligt. Hierdoor kunnen we terug een betere communicatie bekomen tussen het zenuw-stelsel en de blaas.

Wie komt in aanmerking?

Sacrale neuromodulatie wordt uitgevoerd bij:

  • aandrangincontinentie
  • incontinentie door een overactieve blaas
  • niet spontaan kunnen plassen
  • blaas niet volledig kunnen ledigen
  • stoelgangincontinentie

De ingreep wordt voorgesteld indien kinesitherapie en medicatie niet voldoende helpen.

Is deze therapie erkend voor terugbetaling?

Sacrale neuromodulatie is in Europa erkend sinds 1994 en het apparaat wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Vanaf 16 jaar kan u een terugbetaling aanvragen bij het RIZIV. Voor patiënten jonger dan 16 jaar kan u een aanvraag indienen bij de bevoegde instanties.

Verloop van de behandeling

Sacrale neuromodulatie wordt in twee fasen uitgevoerd: een testfase en een implantatiefase.

Testfase

De elektrode wordt onder algemene verdoving via een kleine snede ingebracht ter hoogte van het heiligbeen. De batterij bevindt zich buiten het lichaam. U kan deze bedienen met de afstandsbediening. De testperiode duurt gemiddeld vier weken.

Om het effect van de behandeling na te gaan, worden voor en tijdens deze testperiode een aantal onderzoeken uitgevoerd (plaskalender, vragenlijst, blaasfunctieonderzoek en zenuwonderzoek).

Enkele aandachtspunten:

  • Vermijd zware lichamelijke activiteiten tijdens de proefbehandeling zoals bukken, strekken, fietsen of het optillen van zware voorwerpen. U zou hiermee de electrode kunnen verplaatsen.
  • Vermijd douchen, zwemmen of baden. De verbindingskabel loopt van binnen het lichaam naar buiten. Moest deze nat worden is de kans op infectie groter.

Definitieve implant

Aan de hand van de vragenlijsten, plaskalender en verscheidene onderzoeken beslissen we of een testperiode succesvol was. Zo ja, krijgt u een definitieve batterij geïmplanteerd. Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving. We verwijderen de uitwendige draad en plaatsen de definitieve batterij.

Controle is gepland na 6 weken, 3 maanden, 6 maanden en nadien jaarlijks.

Levensduur van de batterij

De neurostimulator bevat een batterij die de elektrische energie levert. Deze batterij heeft een levensduur van gemiddeld vijf tot zeven jaar. Jaarlijkse controles zijn belangrijk om de status van de batterij te controleren. De batterij kan onder algemene verdoving eenvoudig worden vervangen.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn meestal blijvend, met een zeer positief effect op de levenskwaliteit. De behandeling geneest het probleem niet, maar bestrijdt de symptomen. Complicaties komen zelden voor. Als blijkt dat de neuromodulatie geen effect heeft, wordt de elektrode verwijderd.

  • 80 tot 90% van de patiënten bij wie de elektrode wordt ingepland en verbonden met een uitwendige pacemaker, ondervindt een duidelijke verbetering van de klachten, maar vooral ook van de levenskwaliteit.
  • Bij 30 à 40% van de patiënten in het UZA verdwijnen de klachten volledig na de definitieve ingreep.
  • Vijf jaar na de ingreep ondervindt in het UZA 70% van de patiënten nog altijd een positief effect van de ingreep, gaande van een grote verbetering tot volledige genezing.
Laatst aangepast: 26 april 2018
Auteur(s): Team urologie