Okselklieruitruiming

Wat is een okselklieruitruiming?

Bij een okselklieruitruiming verwijdert de chirurg de lymfeklieren uit uw oksel. De patholoog onderzoekt vervolgens de verwijderde lymfeklieren onder de microscoop. De nabehandeling hangt af van de resultaten. Okselklieruitruiming wordt ook wel een okselklierevidement genoemd. 

Wanneer krijgt u een okselklieruitruiming?

U krijgt een okselklieruitruiming als:

  • de resultaten van de schildwachtklier positief zijn (en de lymfeklier dus aangetast is);
  • bij de onderzoeken het vermoeden rees dat er aangetaste klieren in de oksel zijn.

Wat gebeurt er bij een okselklieruitruiming?

Bij de ingreep verwijdert de chirurg de aangetaste lymfeklieren.

Hoe bereid ik me voor op de operatie?

De dag van de ingreep moet u nuchter (niks eten, drinken of roken) zijn vanaf middernacht. De anesthesist bespreekt met u welke medicatie u al dan niet moet innemen. Als u bloedverdunners of aspirinepreparaten gebruikt, zal u in overleg met uw arts enkele dagen voor de operatie moeten stoppen en eventueel andere medicatie innemen. Als u koorts hebt, kan de operatie niet doorgaan.

Voor de operatie scheert een verpleegkundige de okselstreek. Hij of zij breng u naar de operatiezaal. U krijgt een infuus voor slaapmedicatie, vocht en pijnstilling na de operatie.

Tijdens de operatie krijgt u in (de buurt van) het operatielitteken één of meerdere slangetjes of redondrains om het overtollige wondvocht af te voeren. Zodra de wondvochtproductie afneemt, verwijdert de verpleegkundige deze drains (meestal na enkele dagen).

Wat zijn de mogelijke complicaties bij een okselklieruitruiming?

Het verwijderen van de lymfeklieren kan heel uitzonderlijk schade toebrengen aan de okselzenuwen. De klachten zijn gedeeltelijke gevoelloosheid in de oksel- en schouderstreek, maar ook verzwakking van de schouderspieren. Meestal vermindert die gevoelloosheid na verloop van tijd en komt de spierkracht ook weer helemaal terug.

In de getroffen arm kunt u ook lymfoedeem ontwikkelen: als de lymfevaten er niet in slagen het overtollige vocht af te voeren, zwelt het weefsel op en krijgt u een dikke arm. Vaak is het opzwellen een tijdelijk verschijnsel, te behandelen met kinesitherapie.

Wat gebeurt er na een okselklieruitruiming?

De patholoog onderzoekt vervolgens de verwijderde lymfeklieren onder de microscoop. De nabehandeling hangt af van de resultaten. Dagelijks komt de kinesist bij u langs om de beweeglijkheid van uw arm terug te oefenen. Na een okselklieruitruiming moet u voorkomen dat er wondjes komen aan de geopereerde arm. Als u een (snij)wondje of insectenbeet heeft, moet u dit goed ontsmetten. Vermijd ook een bloedafname aan de geopereerde arm.

Lees hier de brochure over kinesitherapie na okselklieruitruiming

Lees hier de brochure over kinesitherapie na okselklierverwijdering

Ga naar de gynaecologische revalidatie

Laatst aangepast: 26 februari 2019
Auteur(s): Team borstkliniek

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)