Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Nuttige links COS

Gesubsidieerde diensten die je eventueel al verder kunnen helpen terwijl je kind op de wachtlijst van het COS staat:

Ontwikkelingsstimulatie en therapie

Centrum voor ambulante revalidatie (CAR)

Indien je vermoedt dat je kind een belangrijke ontwikkelingsachterstand heeft en dit op verschillende vlakken van de ontwikkeling (taal, motoriek, zelfredzaamheid, sociaal functioneren,…), dan kan je hem/haar aanmelden bij een revalidatiecentrum in uw buurt (www.revalidatie.be). Er zijn in de provincie Antwerpen niet zo veel van dergelijke centra en de wachtlijst is er vaak erg lang. Terwijl je kind dus op de wachtlijst van het COS staat, kan je haar/hem eventueel ook al op de wachtlijst van een revalidatiecentrum zetten, zodat er – zo nodig - vrij snel na het onderzoek op het COS, therapie in dit centrum opgestart kan worden.

Privétherapeuten

Je kan ook contact opnemen met een privépraktijk in je buurt voor logopedie, kinésitherapie en/of psychotherapie.

Ontwikkelingsstimulatie en advies aan en begeleiding van de ouders

Als je met de handen in het haar zit, omdat je kind slecht eet, moeilijk slaapt, moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont,… kan het helpend zijn dat iemand naar je luistert en samen met jou kijkt en zoekt naar oplossingen.

Er bestaan heel wat diensten die zo’n vorm van begeleiding aanbieden.

  • Als de hulpverlener hiervoor aan huis komt, spreken we van ‘mobiele begeleiding’.
  • Als je naar de dienst gaat voor de begeleiding, spreken we van ‘ambulante begeleiding’.

Diensten die zo’n begeleiding aanbieden:

 Als er gedacht wordt aan autismespectrumstoornis (ASS):

  • Het Raster: voor jonge kinderen (-4 jaar) en voor het zorgpakket Wegwijs is ‘een vermoeden van autisme’ voldoende
  • KOCA 
  • Het Perron
  • Bovengenoemde MFC’s en Olo vzw

Begeleiding bij overgangsmomenten

Als je kindje met ontwikkelingsmoeilijkheden voor het eerst naar de opvang, de kleuterschool of de lagere school gaat, kan het extra ondersteuning krijgen via ‘GIO’ (Globale Individuele Ondersteuning).

Diensten die dit aanbieden:

Andere nuttige links

Bij (een vermoeden van) autisme:

 Bij (een vermoeden van) ADHD:

Laatst aangepast: 19 november 2021

Volg Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem