Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst.

Waarom wordt een mammografie uitgevoerd?

Een mammografie maakt het mogelijk de verschillende structuren in de borst (klier- en vetweefsel) zodanig zichtbaar te maken dat zelfs heel kleine tumoren in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Bij een voelbare afwijking (knobbeltje) kan een mammografie informatie geven over het goed- of kwaadaardig karakter van het letsel.

Waarop moet u letten voor een mammografie kan uitgevoerd worden?

Meld bij de afspraak én aan de verpleegkundige voor het onderzoek indien er sprake is van:

  • Mogelijke zwangerschap
  • Prothesen

De afspraak plaatst u het best in het begin van uw cyclus omdat uw borsten dan minder gestuwd zijn. Het onderzoek is daardoor minder lastig. Bovendien kunnen de foto’s dan gemakkelijker beoordeeld worden.

Hoe verloopt een mammografie?

  1. Meld u aan bij de inschrijfbalie van de radiologie-afdeling (route 143, 2de verdieping) om ingeschreven te worden.
  2. Ga naar wachtkamer 5.
  3. De verpleegkundige brengt u naar de omkleedruimte. We vragen het bovenlichaam vrij te maken en eventuele metalen voorwerpen in dit lichaamsdeel (piercings enz.) uit te doen.
  4. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. De borst wordt op een detector geplaatst. Door middel van een plastic compressor wordt er vervolgens druk gegeven. Die druk is nodig om te zorgen voor een heel scherp en gedetailleerd beeld. Bovendien krijgt de borst zo minder stralen.

Het nemen van een foto duurt slechts enkele seconden. Meestal worden 2 foto’s per borst gemaakt. Soms zijn bijkomende foto’s nodig om delen uit te vergroten of om een andere richting te bekijken.

mammografie UZA

Wat gebeurt er na een mammografie?

De beelden worden na het onderzoek door de arts-radioloog bekeken om te zien of ze goed zijn.

Indien er een aanvullende echografie nodig is, zult u naar de echografiekamer gebracht worden. De totale onderzoekstijd zal ongeveer 20 tot 40 minuten zijn. Tussen de mammografie en de echografie moet u mogelijk even wachten. De bekomen beelden worden na de onderzoeken doorgestuurd naar het PACS (beeldverwerkend systeem van het UZA). Als het onderzoek klaar is, gaat u terug naar de kleedruimte om u terug aan te kleden. U mag dan vertrekken. Er is geen nazorg nodig na een gewone mammografie en echografie.

Als een afwijking in de borst gezien werd op de mammografie of echografie, kan beslist worden een biopsie uit te voeren om zekerheid te krijgen over de diagnose. Dat gebeurt op basis van microscopisch onderzoek van enkele cellen of een klein stukje borstklierweefsel. Dat betekent niet onmiddellijk dat het om borstkanker gaat. In de meeste gevallen is de afwijking goedaardig.

Wanneer krijgt u de resultaten van een mammografie?

Dezelfde dag van het onderzoek sturen we een definitief verslag naar de aanvragende arts. De aanvragende arts zal de resultaten met u bespreken.  Hebt u voor de dag van het onderzoek een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de inschrijfbalie.

Laatst aangepast: 05 juli 2023
Auteur(s): Team radiologie