Leverablatie

Het UZA biedt verschillende technieken aan om leverkanker te behandelen. Naast een leverresectie en levertransplantatie, is ook leverablatie een zeer doeltreffende behandeling met kans op volledige genezing. Van de 100 patiënten met leverkanker die jaarlijks in het UZA behandeld worden, komt meer dan de helft in aanmerking voor ablatie.

Wat is ablatie?

Ablatie is een ingreep waarbij de tumor wordt weggeschroeid. De arts brengt hiervoor een naald tot in de tumor en verhit deze met microwave (MWA), radiofrequentie (RFA) of irreversibele electroporatie (IRE) zodat de tumorcellen afsterven.

Ablatie kan zowel tijdens open chirurgie, een kijkoperatie als percutaan worden uitgevoerd. Sinds 2020 is percutane ablatie de standaardbehandeling.

Wat is percutane ablatie?

Bij percutane ablatie wordt een naald door de huid heen tot in de tumor geprikt (onder begeleiding van de CT-scan). Percutane ablatie is de minst ingrijpende techniek, omdat een kleine punctie in de huid volstaat en het lichaam niet geopend moet worden.

De grote uitdaging is om de naald zo nauwkeurig en zo veilig mogelijk tot in de tumor te krijgen, zonder omliggende bloedvaten en organen te beschadigen. Sinds maart 2020 past het UZA als eerste en enige centrum in België een nieuw navigatiesysteem toe waarmee dit veilig en heel nauwkeurig kan gebeuren.

Hoe verloopt een percutane leverablatie met navigatietechnologie?

Voor, tijdens en na

Voor de ingreep

Onderzoeken en preoperatieve raadpleging

Voor de ingreep is een recente MRI van de lever en een bloedonderzoek nodig. Je gaat vooraf ook op raadpleging bij de anesthesist (preoperatieve raadpleging).

Dag van opname

De ochtend van de ingreep meld je je nuchter aan in het UZA bij het centrale onthaal van het UZA.

De ingreep zelf

De ingreep gebeurt onder algemene narcose en duurt ongeveer 1-2 uur (afhankelijk van het aantal letsels).

Eerst wordt met het navigatiesysteem de exacte positie van de tumor bepaald en de optimale route van de naald naar de tumor berekend, gevisualiseerd en gepland. Die virtuele planning vermijdt dat de bloedvaten, darmen of longen aangeprikt zouden worden.

Op de buikwand worden navigatiepunten aangebracht, die de camera van het navigatiesysteem herkent, zodat de vooraf geplande route tijdens de punctie van de tumor heel precies kan worden gevolgd op de CT-scan.

Zodra de tumor is aangeprikt, kan deze verhit worden met de ablatie-energie. Hierna gebeurt er een controle CT-scan om de volledigheid van de ablatie na te gaan. Indien nodig kan nadien nog bijkomende ablatie toegepast worden.

Na de ingreep

Na de ingreep word je rustig wakker in de ontwaakzaal of ‘recovery’ en kan je meteen terug naar je kamer op de afdeling. Je mag ’s avonds gewoon eten en drinken.  

De ochtend na de ingreep nemen we bloed af en als alles in orde is kan je naar huis.

Opvolging

 • Drie weken na de ingreep kom je op controle bij de chirurg.
 • Twee maanden na de ingreep gebeurt er ook nog een controle MRI-scan om de volledigheid van de ablatie na te gaan.
   

Wat zijn de voordelen van percutane leverablatie met navigatietechnologie?

 • Meer patiënten kunnen geholpen worden. De techniek biedt onder andere de mogelijkheid om alle segmenten van de lever te bereiken, ook degene die met open chirurgie moeilijk of niet te benaderen zijn.
 • Minder ingrijpend dan chirurgische chirurgie, maar minstens even nauwkeurig en doeltreffend.
 • Minder risico op complicaties
 • Minder pijn dan bij chirurgische ingreep
 • Sneller herstel
 • Sneller werk en normale activiteiten hervatten
 • Sneller klaar voor eventuele vervolgbehandelingen
 • Korter verblijf in het ziekenhuis (1 nacht)
 • Minder schade aan de lever
Laatst aangepast: 05 Mei 2021
Auteur(s): Team hepatobiliaire chirurgie