Hysterosalpingografie (HSG)

Wat is een hysterosalpingografie of 'HSG'?

Bij dit radiologisch onderzoek worden de baarmoeder(uterus) en de eileiders (tuba uterina) zichtbaar gemaakt door middel van contrastvloeistof. Met behulp van radiografische doorlichting verschijnen er beelden van uw baarmoeder en eileiders op het scherm. Eventuele afwijkingen van de baarmoeder worden opgespoord en we bekijken de doorgankelijkheid van de eileiders. Meestal gebeurt dit onderzoek bij het in kaart brengen van vruchtbaarheidsproblemen.

Aandachtspunten

 • Het onderzoek moet tussen 6 en 9 dagen na de eerste dag van uw menstruatie gebeuren.
 • Bent u mogelijk zwanger? Meld dit dan zeker aan de verpleegkundige!
 • Neemt u anticoagulantia (antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan de verpleegkundige.
 • Bent u allergisch voor jodiumhoudende contrastvloeistoffen? Verwittig dan vooraf de dienst radiologie om de nodige voorbereidingen te treffen.
 • Eventueel kunt u vooraf een pijnstiller nemen (geen Aspirine ®).

Voorbereiding

 1. Meld u op de dag van uw onderzoek aan bij het onthaal van de dienst radiologie voor uw inschrijving.
 2. Ga naar wachtkamer 5.
 3. De verpleegkundige brengt u naar de omkleedruimte. U krijgt een onderzoekshemdje om aan te trekken. Uw broek, rok en slip moet u uitdoen.

Verloop van het onderzoek

 1. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. U gaat op de onderzoekstafel liggen.
 2. Eerst maakt de arts-radioloog een overzichtsopname van de buik.
 3. Vervolgens brengt hij/zij met behulp van een speculum (eendenbek) een fijn buisje (katheter) in de baarmoeder. De arts spuit de contrastvloeistof via dit fijne buisje in de baarmoeder terwijl er röntgenfoto’s worden gemaakt.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten en is zo goed als pijnloos. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan pijnlijk aanvoelen.

Nazorg

 • Na het onderzoek krijgt u een washandje en een handdoek om u op te frissen. U krijgt ook een maandverband om bloedverlies en contrastmiddel op te vangen.
 • Het onderzoek kan krampen veroorzaken die lijken op menstruatiepijn. U mag een pijnstiller nemen (geen Aspirine ®).
 • Wat bloedverlies na het onderzoek is normaal. Duurt het langer dan 3 dagen? Raadpleeg dan uw gynaecoloog of huisarts.
 • Hebt u hoge koorts? Raadpleeg dan uw gynaecoloog ofhuisarts. Dit komt uiterst zelden voor.

Resultaten

De resultaten worden besproken tijdens uw volgende raadpleging op de dienst fertiliteit of bij uw aanvragende arts.

Laatst aangepast: 24 november 2021
Auteur(s): Team radiologie