Hyperthyroïdie (te hard werkende schildklier)

De schildklier bevindt zich in de hals en maakt schildklierhormonen aan. Als de schildklier te veel schildklierhormonen aanmaakt, gaat het lichaam in overdrive en spreken we van hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie komt 5-10 keer meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat zijn de symptomen bij hyperthyroïdie?

Klachten en verschijnselen van hyperthyroïdie zijn:

  • zenuwachtigheid (95%)
  • beven (95%)
  • warmte intolerantie en overmatig zweten (90%)
  • vermoeidheid (90%)
  • hartkloppingen (90%) of hartritmestoornissen (onregelmatige pols)
  • vermagering (85%)

Wat zijn de oorzaken van hyperthyroïdie?

Verschillende aandoeningen kunnen hyperthyroïdie veroorzaken. De meest frequente zijn:

  • de ziekte van Graves-Basedow
  • toxische multinodulaire goiter (vergrote onregelmatige schildklier)
  • toxisch adenoom (te hard werkende schildklierknobbel)
  • thyroiditis (schildklierontsteking)

Ook bepaalde medicatie (zoals Cordarone) of contrast kan hyperthyroïdie veroorzaken.

Hoe wordt hyperthyroïdie vastgesteld?

Als u vermoedt dat uw schildklier te snel werkt, contacteer uw huisarts. Indien nodig verwijst uw arts u door naar een endocrinoloog (specialist in hormonen) voor verder onderzoek.

Hier leest u meer over de mogelijke onderzoeken in het kader van schildklierproblemen.

Hoe wordt hyperthyroïdie behandeld?

Na diagnose bekijkt uw arts samen met u en de andere artsen van het team welke behandeling het meest geschikt is.

Laatst aangepast: 04 juli 2023