Gynaecologische revalidatie

Bij het UZA, dienst fysische revalidatie kunt u ook terecht om te revalideren na een gynaecologische ingreep zoals borstchirurgie (klieruitruiming, borstsparende reconstructie, borstamputatie), heelkunde (bekkenuitruiming, cervixpathologie), zwangerschapsgymnastiek (pre- en postnataal) en oncologische revalidatie.

Waarom gynaecologische revalidatie?

Revalidatie na borstchirurgie

Na borstchirurgie is de schoudermobiliteit beperkt. In sommige, zeldzame gevallen kan er later ook oedeem van de arm optreden. Het zwaartepunt bij de revalidatie ligt dan ook op actieve oefentherapie. Soms krijgt u ook lymfedrainage, compressietherapie of bandagetechnieken.

Lees er meer over bij de borstkliniek van het UZA

Revalidatie na abdominale heelkunde

Bij abdominale heelkunde (buik) is het nuttig de ademhalingsfunctie te stimuleren met aangepaste respiratoire kinesitherapie. Bij langdurige bedlegerigheid na de ingreep kunnen oefentherapie en gangrevalidatie soms noodzakelijk zijn. Bij een slechte conditie of na complicaties met ernstige impact op de bewegingsfuncties, kan de revalidatie op ambulante basis verdergezet worden.

Revalidatie bij zwangerschap

De prenatale oefeningen krijgt u individueel op ambulante basis. Hierbij leert u ademhalingstechniek, relaxatie, bekkenbodemcontrole en stabilisatieoefeningen voor de wervelkolom.

De postnatale oefeningen begint u al tijdens uw opname in het UZA, met enkele ondersteunende sessies. Nadien volgt u op ambulante basis een intensiever individueel schema.

Revalidatie na een behandeling tegen kanker

Na een oncologische behandeling met chirurgie, chemotherapie, medicatie of radiotherapie is uw fysieke conditie er meestal op achteruitgegaan. Vaak is er blijvende vermoeidheid, deels te wijten aan uw langdurige fysieke inactiviteit. Uw behandelend geneesheer-oncoloog is het beste geplaatst om u door te verwijzen naar onze dienst voor een specifiek oncologisch revalidatieprogramma. Hierbij houden de revalidatieartsen rekening met het genezingsstadium en uw fysieke belastbaarheid. De accenten liggen op de verbetering van uw conditie en uw algemene gezondheidstoestand, via een revalidatieprogramma gebaseerd op de laatste wetenschappelijke bevindingen. 

Hoe bereidt u zich voor op gynaecologische revalidatie?

Voor de behandeling draagt u het beste sportieve kledij. U kunt zich omkleden op de revalidatieafdeling.

Hoe verloopt gynaecologische revalidatie?

U begint met de revalidatie/kinesitherapie tijdens de ziekenhuisopname, kort na de ingreep en op vraag van uw behandelend geneesheer. Afhankelijk van de aandoening krijgt u bijkomend advies van de revalidatiearts, die u een beperkt of uitgebreid revalidatieschema voorstelt.

Wat gebeurt er na gynaecologische revalidatie?

Op het einde van uw revalidatieprogramma gaat u opnieuw op raadpleging bij de revalidatiearts. Tijdens deze raadpleging kunt u al uw vragen stellen.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie