Golferselleboog

Golferselleboog (epicondylitis medialis)

Wat is een golferselleboog?

Als de buigspieraanhechtingen van de pols en vingers - die op de knobbel aan de binnenzijde van de elleboog aanhechten - overbelast geraken, scheuren of niet goed meer functioneren, ontstaat er een soort van ontsteking die gepaard gaat met pijn. Repetitieve handelingen zoals schroeven, kloppen, draaien, pc-werk, secretariaatswerk en sporten kunnen dit uitlokken.

Symptomen van een golferselleboog

  • Pijn aan de binnenzijde van de elleboog bij het buigen van hand en pols, vooral na werk, sport en repetitieve handelingen.
  • Soms voelt u voosheid en tintelingen in de pink en ringvinger

Onderzoeken bij een golferselleboog

De arts zal drukken op de binnenknobbel en vragen om uw pols en vingers te buigen tegen weerstand. Hij zal misschien ook vragen om bepaalde zaken te doen waardoor de pijn wordt uitgelokt, zoals een stoel optillen. Verder zal u een radiografie en een echografie ondergaan.

Behandeling van een golferselleboog

De meeste patiënten kunnen worden behandeld met oefentherapie en kinesitherapie. Vaak zijn dit type letsels ook werkgerelateerd, dus schakelt u best uw arbeidsgeneesheer of preventieadviseur in om uw werkomstandigheden te verbeteren. In sommige gevallen is een operatie aangewezen.

Laatst aangepast: 24 november 2021
Auteur(s): Team orthopedie