FDG PET-scan van het gehele lichaam

Wat is een FDG PET-scan?

Een PET-scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in één toestel. Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (in dit geval FDG, een suikerstof of glucose), ook wel tracer genoemd, afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord. Ontstekingen en kwaadaardige tumoren worden zichtbaar door een verhoogde opname van deze suikerstof.

Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam.

Door combinatie van beide onderzoeken in één toestel (PET-CT) kunnen we zogenaamde fusiebeelden maken, waarbij de gevonden afwijkingen op de PET-scan onmiddellijk en precies kunnen worden gelokaliseerd in het lichaam dankzij de anatomische informatie van de CT-scan. 

Hoe bereidt u zich voor?

 • Blijf minstens 6 uur nuchter voor de start van het onderzoek.
 • Suikerhoudende dranken en voeding zijn verboden. Wel toegelaten zijn water, thee of koffie zonder toevoegingen. (geen suiker, melk, citroen of zoetstof). Pas na het onderzoek mag u opnieuw eten en drinken.
 • Vermijd zware inspanningen in de laatste 24 uur voorafgaand aan het onderzoek. Kom bijvoorbeeld niet met de fiets naar het onderzoek. 
 • Neem uw gebruikelijke geneesmiddelen in met water. Gebruik de ochtend van het onderzoek echter geen geneesmiddelen voor suikerziekte. Voor het aanpassen van een insulinedosis kan u best overleggen met uw behandelend arts of met onze dienst nucleaire geneeskunde. 
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts.
 • Zeg ons op voorhand of u allergisch bent aan radiologische contrastvloeistoffen.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • De voorbereiding van het onderzoek neemt ongeveer 100 minuten in beslag.
 • Na aankomst op de afdeling wordt de suikerspiegel in uw bloed gemeten door middel van een kleine vingerprik. 
 • Meestal krijgt u twee pilletjes van een lage dosis bètablokker om door te slikken. Dit zorgt voor een verbetering van de beeldkwaliteit. 
 • U krijgt een infuus geplaatst in een ader van de arm. We dienen de suikerstof of tracer via het infuus toe. Deze moet 60 à 90 minuten inwerken. 
 • Een plasmiddel zorgt ervoor dat u de overtollige suikerstof uitplast. Deze medicatie dienen we eveneens via het infuus toe. 
 • Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek vragen we u te gaan plassen.

Het onderzoek

 • De PET-CT-beelden worden opgenomen in de PET-CT scanner. Hiervoor ligt u gedurende 10 à 15 minuten op een onderzoekstafel. Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen. 
 • Soms maken we een bijkomende detailopname van een deel van het lichaam. In dat geval duurt het onderzoek 5 à 10 minuten langer. 
 • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek dienen we extra contrastmiddel toe voor de CT-scan.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u. 

Nazorg

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag weer eten en drinken.
 • Indien u extra contrastmiddel toegediend kreeg, is het belangrijk om extra water te drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Wat zijn mogelijke ongemakken en bijwerkingen?

 • De licht radioactieve suikerstof heeft geen bijwerkingen. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam. 
 • Indien u extra contrastmiddel krijgt, kan de stof u een warmtegevoel of plasdrang geven. U kan ook een vreemde smaak in de mond of een kriebel in de keel krijgen. Doorgaans verdwijnt dit vanzelf na enkele minuten.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen. Bij laattijdige annulering, zijn we genoodzaakt de kosten van het onderzoek aan te rekenen.

Laatst aangepast: 07 december 2023