FDG PET-scan van de hersenen

Wat is een FDG PET-scan van de hersenen?

Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) van de hersenen met FDG (een licht radioactieve suikerstof) is een beeldonderzoek om bepaalde afwijkingen in de hersenen op te sporen. Dit kan om verschillende redenen: geheugenstoornissen, dementie, epilepsie, een hersengezwel...

Meestal nemen we tegelijk een CT-scan van de hersenen met een lage stralingsdosis en zonder contrastvloeistof. Die gebruiken we om de beeldkwaliteit van het PET-onderzoek te verbeteren. 

Hoe bereidt u zich voor?

 • Blijf minstens 6 uur voor de start van het onderzoek nuchter.
 • Suikerhoudende dranken en voeding zijn verboden. Wel toegelaten zijn water, thee of koffie zonder toevoegingen. (geen suiker, melk, citroen of zoetstof). Pas na het onderzoek mag u opnieuw eten en drinken.
 • Neem uw geneesmiddelen in met water. Gebruik geen geneesmiddelen voor suikerziekte de ochtend van het onderzoek. Een eventuele insulinedosis moet verlaagd worden, overleg dit met uw arts of met de dienst nucleaire geneeskunde.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts.
 • Zeg ons op voorhand of u lijdt aan suikerziekte, claustrofobie of als u mogelijk zwanger bent.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • De voorbereiding op het onderzoek duurt ongeveer 1 uur:
 • We meten de suikerspiegel in uw bloed door middel van een kleine vingerprik, soms met een bloedname.
 • U krijgt een infuus in een ader van de arm. De suikerstof wordt via het infuus ingespoten en moet 30 minuten inwerken. 

Het onderzoek

U ligt op de onderzoekstafel. De PET/CT-opnamen worden in de scanner genomen. Het duurt in het totaal 10 à 15 minuten. Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen!

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u. 

Nazorg

 • U mag weer eten en drinken.
 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Wat zijn mogelijke ongemakken en bijwerkingen?

 • U moet 10 à 15 minuten zo stil mogelijk blijven liggen op de onderzoekstafel. Verder zijn er geen bijzondere ongemakken. 
 • Er zijn vrijwel geen bijwerkingen. De suikerstof voor de PET-scan komt overeen met de glucose in uw lichaam, dus hiervan zijn geen bijwerkingen. Bij dit onderzoek wordt ook geen radiologisch contrastmiddel gebruikt.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen. Bij laattijdige annulering, zijn we genoodzaakt de kosten van het onderzoek aan te rekenen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022