Cardiale revalidatie

Onderzoek heeft aangetoond dat cardiale revalidatie een positief effect heeft op de levenskwaliteit van hartpatiënten.

Tijdens de cardiale revalidatie krijgt u inzicht in de diverse factoren die de gezondheid van het hart beïnvloeden.

We stimuleren en helpen u om uw lichamelijke conditie weer op te bouwen met oefeningen op maat. Bovendien leert u uw mogelijkheden en grenzen kennen en ontdekt u hoe u het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen. We schenken ook speciale aandacht aan de emotionele verwerking van uw aandoening.

Begeleid trainen

Voor optimale resultaten is het cruciaal dat de hartrevalidatie gebeurt onder professionele begeleiding. Het multidisciplinaire cardiale revalidatieteam van het UZA bestaat uit revalidatiecardiologen, (sociaal) verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten en een psycholoog. Onze secretaressen zorgen ervoor dat de administratie vlekkenloos kan verlopen.

Praktisch

De revalidatie duurt ongeveer drie à vier maanden. U oefent driemaal per week. In een latere fase kan u eventueel de sprong maken naar tweemaal per week. De trainingen in het ziekenhuis duren één uur. De thuistrainingen gebeuren via een mobiele applicatie.

Het oefenprogramma is een combinatie van cardio-oefeningen (zoals fietsen en roeien) en krachtoefeningen. We bepalen vooraf de trainingsintensiteit om de inspanning efficiënt en haalbaar te maken. Daarnaast kan u opgevolgd worden door een psycholoog en/of een diëtist. De sociaal verpleegkundige kan begeleiding bieden naar o.a. werkhervatting.

Het team werkt nauw samen met uw verwijzende (huis)arts. Deelnemen aan het erkend cardiaal revalidatieprogramma in het UZA kan enkel met goedkeuring van uwmutualiteit.

Wie kan cardiale revalidatie volgen? 

Cardiale revalidatie kan worden gevolgd tot max. zes maanden na:

Onder bepaalde voorwaarden is revalidatie ook mogelijk bij de plaatsing van een pacemaker of defibrillator. Vraag hierbij raad aan uw arts. 

Programma op uw maat 

Bij de start van de revalidatie wordt uw gezondheidstoestand in kaart gebracht. We nemen bloed bij u af en u doet een maximale inspanningsproef op de fiets of loopband. Daarnaast worden een aantal metingen gedaan om het programma verder individueel uit te stippelen. Bepaalde onderzoeken keren terug tijdens de revalidatieperiode om uw progressie in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig.

De start van het revalidatietraject wordt meestal al in het ziekenhuis besproken met de sociaal verpleegkundige.

Wetenschappelijk onderzoek 

Het UZA is ook een onderzoekscentrum. Mogelijks vragen we u om deel te nemen aan onze lopende studies naar telerevalidatie, wearables of spierkrachttraining.

Contact

Hebt u nog vragen, wenst u meer info of wilt u een afspraak maken?

U kunt ons bereiken tijdens de kantooruren op het secretariaat cardiale revalidatie: tel. 03 821 39 73 of via de sociaal verpleegkundige: magda [dot] thomas [at] uza [dot] be.

Contacteer uw arts of cardioloog indien u twijfelt of revalidatie mogelijk is in uw specifieke situatie. 

Laatst aangepast: 29 maart 2023
Auteur(s): Team cardiologie