Blaas- en stoelgangproblemen: neuromodulatie

Neuromodulatie is het beïnvloeden van de werking van de zenuwbanen. Bij blaas- en stoelgangproblemen kan neuromodulatie een oplossing bieden. Er zijn meerdere ingrepen mogelijk.

Wat is sacrale neuromodulatie?

Sacrale neuromodulatie is een vorm van invasieve neuromodulatie. Een elektrode, gestuurd door een ingeplante pacemaker, geeft impulsen aan de zenuwen in het heiligbeen. Het UZA past de techniek al bijna vijftien jaar met succes toe.

Wie komt in aanmerking?

Sacrale neuromodulatie wordt ingezet bij:

  • aandrangincontinentie
  • incontinentie door een overactieve blaas
  • niet spontaan kunnen plassen
  • blaas niet volledig kunnen ledigen
  • stoelgangincontinentie

De ingreep wordt voorgesteld indien kinesitherapie en medicatie niet voldoende helpen.

Hoe verloopt de ingreep?

De pacemaker wordt nog niet meteen ingeplant. Eerst wordt enkel de elektrode geplaatst, die aangestuurd wordt door een externe pacemaker. Via een naald wordt een elektrode naar het heiligbeen geschoven waar ze zich vasthecht. Dat gebeurt in de dagkliniek. De neuromodulatie wordt vervolgens drie weken uitgetest. Na evaluatie kan bij de meeste patiënten een definitieve ingreep gebeuren.

sacrale neurostimulator

Sacrale neurostimulatie

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn meestal blijvend, met een zeer positief effect op de levenskwaliteit. De behandeling geneest het probleem niet maar bestrijdt de symptomen. Complicaties komen zelden voor. Als blijkt dat de neuromodulatie geen effect heeft, wordt de elektrode gewoon verwijderd. 

80 tot 90 % van de patiënten bij wie de elektrode wordt ingeplant en verbonden met een uitwendige pacemaker, ondervindt veel minder klachten. 30 à 40 % van de patiënten in het UZA is na de definitieve ingreep volledig van zijn klachten verlost.  Vijf jaar na de ingreep ondervindt in het UZA 70 % van de patiënten nog altijd een positief effect van de ingreep, gaande van een grote verbetering tot volledige genezing. 

Laatst aangepast: 09 januari 2014
Auteur(s): Team urologie