ArterioVeneuze Malformatie (AVM)

Wat is een ArterioVeneuze Malformatie (AVM)? 

Een arterioveneuze malformatie (AVM) is een aangeboren misvorming van het bloedvatstelsel. Door een wirwar van uitgezette bloedvaten (vaatkluwen) bij of in de hersenen, of het ruggenmerg ontstaat er een abnormale, directe verbinding of kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) tussen één of meerdere slagaders (arteries) en aders (venen). Deze abnormale verbindingen zorgen voor een overdruk op dunwandige aders, waardoor er een ruptuur (scheur) met een bloeding kan optreden in de hersenen of in het ruggenmerg.

De aandoening is zeer zeldzaam. Minder dan 1% van de mensen wordt geboren met een arterioveneuze malformatie in de hersenen of in het ruggenmerg.

Wat zijn de oorzaken van een AVM?

Hoewel je geboren wordt met een arterioveneuze malformatie, is de aandoening in principe niet erfelijk. Kinderen van AVM-patiënten hebben normaal gesproken geen grotere kans op een arterioveneuze malformatie dan de algemene bevolking.

In zeldzame gevallen is er wel sprake van een onderliggende genetische aandoening. Bij bijvoorbeeld de ziekte van Rendu-Osler-Weber, een erfelijke aandoening van de bloedvaten, kunnen kinderen van AVM-patiënten wel meer kans lopen op het hebben van een arterioveneuze malformatie.

Wat zijn de symptomen (klachten) van een AVM? 

Mogelijke symptomen zijn:

  • epilepsieaanval: door de verhoogde bloeddruk in de aders kan er littekenweefsel ontstaan in het hersenweefsel rond de bloedvaten. Dit littekenweefsel kan epilepsie veroorzaken.
  • uitvalsverschijnselen zoals tijdelijke of permanente verlamming of gevoelsstoornissen, door een abnormale doorbloeding van de hersenen.
  • hoofdpijn
  • oorsuizen of tinnitus (de patiënt hoort de eigen hartslag)
  • functieverlies van het ruggenmerg (gevoelsstoornissen of krachtverlies van de benen)

Hoe wordt de diagnose AVM gesteld? 

De neuroloog diagnosticeert patiënten met een vermoedelijke arterioveneuze malformatie[MOU1]  aan de hand van volgende onderzoeken:

Hoe wordt een AVM behandeld? 

Onderzoeken in het UZA

De neuroloog diagnosticeert patiënten met een vermoedelijke arterioveneuze malformatie aan de hand van volgende onderzoeken:

Behandeling van een AVM

Na de onderzoeken bespreekt ons multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici met u welke behandeling of combinatie van behandelingen de minste risico’s en het beste resultaat inhouden. De behandelingsstrategie wordt bepaald per patiënt. Meestal zijn er meerdere behandelingsstappen noodzakelijk.

  • Wanneer het risico van een behandeling groter is dan het risico zonder behandeling, wordt er in sommige gevallen (voorlopig) geen behandeling voorgesteld.
  • Wanneer behandeling aangewezen is, opteren we in de meeste gevallen voor een operatieve ingreep om het vaatkluwen microchirurgisch te verwijderen (resectie). Voor de definitieve operatie voeren we meestal een embolisatie(afsluiting) van de arterioveneuze malformatie uit in één of meerdere stappen.
  • Als alternatief voor een operatie wordt in sommige gevallen bestraling (stereotactische radiotherapie of radiochirurgie) van de arterioveneuze malformatie voorgesteld, om het vaatkluwen uit te schakelen over een periode van ongeveer twee jaar.

Na de behandeling volgen we u nauwgezet op met meerdere scans, angiografieën en consultaties in het UZA.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 14 augustus 2019 - 15:08
Auteur(s): Team