Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)

Het is belangrijk om meteen hulp te zoeken wanneer je slachtoffer bent van seksueel geweld. Dit is vaak een grote stap, maar je verdient die hulp. Weet dat je er niet alleen voor staat. Wij zijn er voor je.

Je kan dag en nacht in alle vertrouwelijkheid terecht in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) voor medische zorg, psychologische ondersteuning en forensisch onderzoek na seksueel geweld. Ook als je een aangifte wil doen, helpen we je hier graag verder. Samen bekijken we welke hulp je nodig hebt en kan je een keuze maken in de acties die jij wilt ondernemen. Hoe sneller je hulp zoekt, hoe beter we je kunnen helpen.

Neem, als je dat wenst, gerust je vertrouwenspersoon (partner, goede vriend(in) of familielid) mee die je ondersteunt.

Je kan in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) terecht voor:

Psychische zorg

 • de eerste psychische zorgen: een luisterend oor, uitleg over wat normale reacties zijn na een schokkende gebeurtenis, advies over hoe je daar mee om kan gaan
 • verdere begeleiding bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld-psycholoog

Medische zorg

 • verzorging van verwondingen en letsels
 • onderzoeken en behandeling van allerlei fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen

Forensisch onderzoek

 • vaststellen van letsels
 • onderzoeken van sporen van de pleger
 • verzamelen van bewijsmateriaal voor een eventuele aanklacht en rechtszaak

Aangifte

 • aangifte doen bij de politie indien gewenst, met behulp van speciaal opgeleide zedeninspecteurs

Opvolging nadien

 • medische opvolging voor eventuele medicatie of voor letsels
 • psychische opvolging bij het verwerkingsproces van het gebeurde
   

Je krijgt deze totaalzorg door speciaal daartoe opgeleide forensisch verpleegkundigen die samenwerken met en ondersteund worden door specialisten als spoedartsen, gynaecologen, urologen, pediaters, geriaters, psychiaters en speciaal hiervoor opgeleide Zorgcentra na Seksueel Geweld-psychologen.

Ben je vriend, partner of steunfiguur van een slachtoffer? Dan kan je zelf ook terecht bij de forensisch verpleegkundige voor eerste opvang, uitleg en advies. Lees er hier meer over.

Vind een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in jouw buurt

Waar kan je terecht?

In België zijn er intussen drie zorgcentra na seksueel geweld in Gent, Brussel en Luik. In 2021 opent de federale overheid, gesteund door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, nog 3 bijkomende centra in Leuven, Charleroi en ook in het UZA voor de provincie Antwerpen. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om het centrum dit najaar te openen. In 2022 komen er nog 4 bij, wat het totaal in ons land op 10 centra zal brengen.

Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZA: alle zorg én nazorg onder één warm dak 

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het UZA zal een warme en huiselijke plek worden, waar je dag en nacht door een multidisciplinair team wordt opgevangen. De forensisch verpleegkundigen spelen daarbij een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt en connectie tussen de verschillende diensten in het UZA. Zij schakelen waar nodig bijkomende hulp in van spoedartsen, gynaecologen, urologen, kinderartsen, geriaters, psychiaters of gespecialiseerde psychologen. Ook heb je hier steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Speciaal opgeleide zedeninspecteurs komen dan naar het zorgcentrum om het verhoor af te nemen. Daarnaast is er nog een nazorgtraject waarbij je, als je dat wenst, psychologisch verder wordt opgevolgd.

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 05 juli 2021 - 17:07
Auteur(s): Team