Wettelijke bepalingen voor fertiliteitscentra

Het CRG UZA is een erkend B-centrum en houdt zich aan de wettelijke bepalingen. Sinds de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting van 06/07/2007 zijn alle erkende fertiliteitscentra gehouden aan deze nieuwe wetgeving.

Wettelijke bepalingen in een notendop

  • Gameten (eicellen) mogen worden weggenomen bij meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar (<46j).
  • Verzoek tot implantatie (terugplaatsen van embryo’s) of inseminatie (inbrengen van sperma in de baarmoeder) kan worden ingediend door meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. De implantatie of inseminatie kan niet meer uitgevoerd worden bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar.
  • De Centra voor Reproductieve Geneeskunde (CRG’s) moeten zorgen voor duidelijke informatie over de verleende zorgen  en moeten de betrokken partijen psychologische begeleiding geven.
  • De CRG’s kunnen ook behandelingen weigeren op basis van een gewetensclausule, de leeftijd van de aanvrager of op basis van medische redenen.
  • Bij weigering van een aanvraag moet de patiënt binnen een bepaalde tijd op de hoogte gesteld worden van deze beslissing. Als de patiënt dat wil,  moet het CRG een lijst van andere centra bezorgen.
  • Voor onderzoeken en of behandelingen van start kunnen gaan, moet er voldaan worden aan de wettelijke bepalingen.
  • Bij aanvang van een behandeling moeten er telkens overeenkomsten afgesloten worden tussen de wensouders en het betrokken centrum: vb. toestemming geven voor het gebruik van donorsperma, in-vitrofertilisatie, invriezen van embryo’s.

Terugbetaling door de Belgische ziekenfondsen

Sinds geruime tijd (2003) betaalt het ziekenfonds IVF/ICSI-behandelingen terug, met een maximum van 6 cycli tot de leeftijd van 43 jaar. Hierbij zijn de centra ook gehouden aan de bepaling van het maximaal aantal terug te plaatsen embryo’s.

Bij verse embryo transfer gelden volgende regels:

≤35 jaar 1ste poging  1 embryo
  2de poging     1 embryo tenzij bij slechte kwaliteit 2
  3de – 6de poging     max. 2 embryo’s
36-39 jaar 1ste poging  max. 2 embryo’s
    2de poging     max. 2 embryo’s
  3de – 6de poging     max. 3 embryo’s
≥40 jaar en <43 jaar 1ste – 6de poging  geen max. aantal embryo’s bepaald

Bij transfer van ingevroren embryo’s gelden volgende regels:

≤35 jaar   max. 2embryo’s
36-39 jaar 1ste en 2de poging   max. 2embryo’s
  3de  tot  6de poging max. 3embryo’s
≥40 jaar en <43 jaar 1ste – 6de poging geen max. aantal bepaald

Samen met de terugbetaling van de IVF- en ICSI-behandeling (labo-onkosten) wordt ook het ganse pakket van medicatie terugbetaald. Deze medicatie kan alleen door de ziekenhuisapotheek van erkende CRG’s afgeleverd worden na voorlegging van een toelating tot terugbetaling van het ziekenfonds. De toelating is gebaseerd op de hierboven beschreven wettelijke bepaling van de leeftijd en dit met een maximum van 6 cycli.

Een overzicht van de wetteksten van toepassing op de Centra voor Reproductieve Geneeskunde in België vindt u hier: http://www.bsrm.be/Regulatory.html


 

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team fertiliteit