Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Wat brengt u mee voor uw hospitalisatie?

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier

Wat brengt u mee voor uw hospitalisatie?

Wat hebt u nodig voor uw administratief dossier?

 •  elektronische identiteitskaart (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart
 •  telefoonnummer van thuis of van een contactpersoon (familielid, buur,…)
 •  naam en adres van uw huisarts

In de volgende gevallen hebt u nog extra gegevens nodig:

 •  Als u een hospitalisatieverzekering hebt: verzekeringskaartje van uw hospitalisatieverzekering(en indien nodig) schriftelijke bevestiging van de opname door uw hospitalisatieverzekering).

 •  Bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van de werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • datum ongeval
  • schadegevalnummer (indien gekend)
  • polisnummer

Vergeet niet uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds te melden dat uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval en een formulier voor ongevalsaangifte in te vullen.

 •   Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.
 •   In geval van een school-, sport- of verkeersongeval wordt de opname beschouwd als een gewone ziekteopname. Alles wordt geregeld via uw ziekenfonds.
 •   Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie)
  • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Wat neemt u mee voor uw medisch dossier?

 • overzicht van geneesmiddelen die u inneemt: u brengt het best de medicatie mee die u op dit moment neemt, ook de doosjes en de bijsluiters
 • details over de dosis en tijdstip van inname
 • indicatie van eventuele allergieën
 • goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds (indien nodig)
 • medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende arts; radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart,…

Wat hebt u nodig voor uw verblijf en persoonlijke verzorging?

 • persoonlijke kledij
 • nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels
 • handdoeken en washandjes, zakdoeken
 • toiletgerief
 • lectuur
 • bij opname van uw kind eventueel een knuffel

Draag altijd degelijke (gesloten) pantoffels zodat u niet uitglijdt of valt.