Wat brengt u mee voor uw hospitalisatie?

Respecteer de coronamaatregelen

Het UZA heeft in het kader van corona de nodige maatregelen genomen om iedereen een veilige manier te kunnen ontvangen.

Lees ze hier

Wat brengt u mee voor uw hospitalisatie?

Wat hebt u nodig voor uw administratief dossier?

 •  elektronische identiteitskaart (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we uw gegevens aan de hand van de ‘elektronische identiteitskaart’ (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens.
 •  telefoonnummer van thuis of van een contactpersoon (familielid, buur,…)
 •  naam en adres van uw huisarts

In de volgende gevallen hebt u nog extra gegevens nodig:

 •  Als u een hospitalisatieverzekering hebt, verwittigt u voor uw opname het best uw verzekeringsinstelling. Neem op de dag van uw opname het verzekeringskaartje van uw hospitalisatieverzekering mee (en indien nodig de schriftelijke bevestiging van de opname door uw hospitalisatieverzekering).

 •  Bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van de werkgever
  • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • datum ongeval
  • schadegevalnummer (indien gekend)
  • polisnummer

Vergeet niet uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds te melden dat uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval en een formulier voor ongevalsaangifte in te vullen.

 •   Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.
 •   In geval van een school-, sport- of verkeersongeval wordt de opname beschouwd als een gewone ziekteopname. Alles wordt geregeld via uw ziekenfonds.
 •   Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie)
  • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Wat neemt u mee voor uw medisch dossier?

 • overzicht van geneesmiddelen die u inneemt: u brengt het best de medicatie mee die u op dit moment neemt, ook de doosjes en de bijsluiters
 • details over de dosis en tijdstip van inname
 • indicatie van eventuele allergieën
 • goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds (indien nodig)
 • medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende arts; radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart,…

Wat hebt u nodig voor uw verblijf en persoonlijke verzorging?

 • persoonlijke kledij
 • nachtkleding, ondergoed, kamerjas, pantoffels
 • handdoeken en washandjes, zakdoeken
 • toiletgerief
 • lectuur
 • bij opname van uw kind eventueel een knuffel

Draag altijd degelijke (gesloten) pantoffels zodat u niet uitglijdt of valt.

Laatst aangepast: 01 februari 2023
Auteur(s):